دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

5:58:42 PM 1398 / 06 / 02
 
مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 14/12/97
شرایط واگذاری امور خدمات و نظافت خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1398
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد به منظور توسعه مشارکت بخش غیر دولتی و همچنین ایجاد اشتغال ، توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی و خصوصی در ارائه خدمات و استفاده بهینه ، واگذاری امور خدمات و نظافت خوابگاههای پسرانه اندیشه ، محتشم ، الغدیر و خوابگاه های دخترانه امام علی (ع) و الزهرا (س) را از طریق مناقصه به متقاضیان واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.

تاریخ : 1397 / 11 / 25 -12:57

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 10/11/97
آگهی فراخوان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد بخش پزشک هسته ای مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی خود را به صورت مشارکتی اقدام نماید.

تاریخ : 1397 / 10 / 15 -13:11

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 24/09/97
آگهی فراخوان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان خود که حدودا 4000 نفر می باشد را طبق شرایط زیر اقدام نماید

تاریخ : 1397 / 09 / 17 -13:13

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 05/09/97
آگهی فراخوان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به بیمه مسئولیت مدنی آسانسورهای دانشگاه طبق جدول ذیل اقدام نماید، لذا از کلیه شرکت های بیمه ای واجد شرایط دعوت بعمل می آید

تاریخ : 1397 / 08 / 30 -9:52

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 24/08/97
آگهی فراخوان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر داردنسبت به احداث و تکمیل ساختمانهای مراکز بهداشتی خود (شامل: مراکز و پایگاههای سلامت براتی،سادات راوند ومعنوی) از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید

تاریخ : 1397 / 08 / 07 -10:53

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ تاریخ 05/08/1397
آگهی فراخوان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به بیمه مسئولیت مدنی رزیدنت های خود که حدوداً تعداد 49 نفر می باشند اقدام نماید

تاریخ : 1397 / 07 / 24 -14:54

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 06/08/97
شرایط مناقصه امور تغذیه و سلف بیمارستان سیدالشهداء در سال 97
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات بخش تغذیه بیمارستان سیدالشهداء را از طریق مناقصه عمومی به مدت یک سال به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله از متقاضیان دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه ضمن بازدید از محل و بررسی دقیق شرایط اسناد مناقصه نسبت به اعلام قیمت پیشنهادی خود اقدام نمایند.

تاریخ : 1397 / 07 / 24 -14:42

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 26/06/97
شرایط مناقصه نگهداری درختان پسته
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان در نظر دارد نگهداری درختان پسته خود را با دو شرایط 2 ساله و 4 ساله از زمان انعقاد قرارداد تا 15 مهرماه سالهای 2 و 4 با شرایط ذیل به یکی از متقاضیان واجد شرایط که توانایی انجام کار را داشته باشند واگذار نماید .

تاریخ : 1397 / 06 / 15 -13:36

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 26/06/97
شرایط مناقصه خرید، حمل ،تخلیه، نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد در راستای تجهیز بیمارستان های سیدالشهدا و شهید رجایی واقع درشهرستان آران و بیدگل ، اقدام به خرید ، حمل ، تخلیه ، نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور از طریق مناقصه عمومی و بر اساس شرایط و مندرجات ذیل نماید

تاریخ : 1397 / 06 / 15 -13:33


شرایط مناقصه تهیه، ترخیص، حمل و باراندازی جداگرهای لرزه ای پروژه بیمارستان 350 تختخوابی بقیه ا... اعظم(عج) کاشان از شرکت رابینسون سایز میک نیوزلند
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی دانشگاه کاشان در نظر دارد تهیه، ترخیص، حمل و باراندازی جداگرهای لرزه ای پروژه بیمارستان بقیه الـ.. الاعظم (عج) کاشان را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید

تاریخ : 1397 / 06 / 15 -13:24

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 2 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 316