دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

9:22:50 AM 1397 / 12 / 02
 
مناقصه ها و مزایده ها

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 05/12/96

شرایط مناقصه تیم کسورات پرونده های اسناد پزشکی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان به صورت خرید خدمت از بخش غیردولتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور تصدی گری تیم بررسی کسورات بیمه ای پرونده های پزشکی بیمارستان شهید بهشتی خود را از طریق خرید خدمت به شرکت یا موسسات واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال از تاریخ01/01/97 لغایت 29/12/97 واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید ضمن مطالعه دقیق اسناد مناقصه پیشنهاد خود را به همراه سایر مدارک درخواستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 25/11/96 تحویل دبیرخانه حراست مرکزی دانشگاه به نشانی کاشان، میدان 15 خرداد، خیابان اباذر، ستاد دانشگاه علوم پزشکی نمایند.

  • تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 05/12/96

*****

 

برای دریافت شرایط مناقصه بر روی گزینه فایل مرتبط در پایین صفحه کلیک و سپس گزینه دانلود فایل مرتبط را انتخاب نمایید.

ساعت : 10:25 -  روز  : دو شنبه  - 16 /  11 / 1396 /  شماره خبر : 31 / تعداد نمايش :456

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران: