دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

3:12:09 PM 1397 / 04 / 25
 
مناقصه ها و مزایده ها

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 20/04/96

شرایط مناقصه امور تغذیه و سلف سرویس بیمارستان متینی و بیمارستانها و واحدهای سطح شهر در سال 96

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه در نظر دارد خدمات بخش تغذیه خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت سه سال شامل: بیمارستان متینی، بیمارستان نقوی، دیالیز اخوان و کلیه معاونتها و مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای اورژانس سطح شهر به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید، بدینوسیله از متقاضیان دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه ضمن بازدید از محل و بررسی دقیق شرایط اسناد مناقصه نسبت به اعلام قیمت پیشنهادی خود اقدام نمایند.

شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه مدارک خویش را حداکثر تا پایان وقت اداری 17/03/96 به دبیرخانه حراست مرکزی دانشگاه واقع در کاشان، میدان پانزده خرداد، دبیرخانه حراست مرکزی ستاد دانشگاه تسلیم و رسید دریافت دارند.

*****

  • تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 20/03/96
  • تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 28/03/96
  • تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 20/04/96

برای دریافت شرایط مناقصه بر روی گزینه فایل مرتبط در پایین صفحه کلیک و سپس گزینه دانلود فایل مرتبط را انتخاب نمایید.

ساعت : 9:42 -  روز  : یکشنبه  - 7 /  3 / 1396 /  شماره خبر : 31 / تعداد نمايش :573

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران: