دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

3:11:49 PM 1397 / 04 / 25
 
مناقصه ها و مزایده ها

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 20/04/96

شرایط مناقصه امور تغذیه و سلف سرویس مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی و بیمارستان کارگرنژاد در سال 96

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه در نظر دارد خدمات بخش تغذیه خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت سه سال شامل: مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی، بخش روان پزشکی بیمارستان کارگرنژاد به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید، بدینوسیله از متقاضیان دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه ضمن بازدید از محل و بررسی دقیق شرایط اسناد مناقصه نسبت به اعلام قیمت پیشنهادی خود اقدام نمایند.

شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه مدارک خویش را حداکثر تا پایان وقت اداری 17/03/96 به دبیرخانه حراست مرکزی دانشگاه واقع در کاشان، میدان پانزده خرداد، دبیرخانه حراست مرکزی ستاد دانشگاه تسلیم و رسید دریافت دارند.

*****

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 20/03/96

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 28/03/96

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 20/04/96

 

برای دریافت شرایط مناقصه بر روی گزینه فایل مرتبط در پایین صفحه کلیک و سپس گزینه دانلود فایل مرتبط را انتخاب نمایید.

ساعت : 9:39 -  روز  : یکشنبه  - 7 /  3 / 1396 /  شماره خبر : 31 / تعداد نمايش :456

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران: