دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

7:41:52 AM 1398 / 03 / 29
 
مناقصه ها و مزایده ها

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 24/09/97

آگهی فراخوان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان خود که حدودا 4000 نفر می باشدرا طبق شرایط ذیل اقدام نماید لذا از کلیه شرکت های بیمه ای واجد شرایط دعوت بعمل می آید قیمت پیشنهادی خود را بصورت خوانا همراه با مهر و امضای افراد مجاز بصورت پاکت در بسته حداکثر تا پایان وقت اداری 24/09/1396 به آدرس کاشان- میدان پانزده خرداد- ابتدای خیابان اباذر ستاد مرکزی دانشگاه-دبیرخانه حراست مرکزی تحویل و رسید مربوطه دریافت نماید.

جهت دریافت شرایط فراخوان کلیک کنید

ساعت : 13:13 -  روز  : شنبه  - 17 /  9 / 1397 /  شماره خبر : 31 / تعداد نمايش :569

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران: