دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

7:07:03 PM 1398 / 04 / 26
 
مناقصه ها و مزایده ها

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 05/09/97

آگهی فراخوان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به بیمه مسئولیت مدنی آسانسورهای دانشگاه طبق جدول ذیل اقدام نماید، لذا از کلیه شرکت های بیمه ای واجد شرایط دعوت بعمل می آید قیمت پیشنهادی خود را بصورت خوانا همراه با مهر و امضای افراد مجاز بصورت پاکت در بسته حداکثر تا تاریخ 05/09/1397 به آدرس: کاشان،میدان 15 خرداد،ابتدای خیابان اباذر،ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان،دبیرخانه حراست مرکزی تحویل و رسیدمربوط را دریافت نمایند. بدیهی است پس از اتمام تاریخ فوق دیگر قابل تمدید نخواهد بود.

لیست مبلغ پیشنهادی بیمه مسئولیت مدنی آسانسورهای دانشگاه

ردیف

نام واحد نصب آسانسور

تعداد

ظرفیت هر آسانسور

حق بیمه هر آسانسور

جمع کل

1

دانشکده پزشکی

4

10

 

 

2

دانشکده پیراپزشکی

1

10

 

 

3

دانشکده پرستاری مامائی

1

10

 

 

4

خوابگاه امام علی(ع)

1

6

 

 

5

خوابگاه الزهرا

1

6

 

 

6

بیمارستان کارگرنژاد

1

5

 

 

7

بیمارستان نقوی

3

19

 

 

8

سایت مسکونی

6

6

 

 

9

درمانگاه صدوقی

1

6

 

 

10

بیمارستان شهید بهشتی

8

19

 

 

3

5

 

 

11

بیمارستان متینی

2

17

 

 

1

6

 

 

جمع کل

32

364

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

 

ساعت : 9:52 -  روز  : چهار شنبه  - 30 /  8 / 1397 /  شماره خبر : 31 / تعداد نمايش :511

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران: