دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

4:26:30 PM 1398 / 04 / 31
 
اخبار کارگروه توسعه

اولین جلسه کمیته تخصصی توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کمیته تخصصی توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی دانشگاه رأس ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 97/3/3 در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برگزار گردید.

ابتدا آقای دکتر حسین نیکزاد معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و رئیس کمیته ، رئوس وظایف کمیته و انتظارات دانشگاه را بیان نموده، در ادامه آقای رضا رضائی مدیر توسعه سازمان و تحول اداری و عضو کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه به بیان سابقه تشکیل کارگروه و کمیته های تخصصی زیرمجموعه پرداختند.

سپس شرح وظایف کمیته مرور گردیده و آقای مرتضی نادی دبیرکمیته نیز ضمن استناد به ضوابط مربوطه، به بیان عملکرد واحد فن آوری اطلاعات دانشگاه پرداختند و برنامه های کمیته در سال 1397 را بیان نموده و اعضا به بحث و تبادل نظر درموارد مطرح شده پرداختند.

ساعت : 14:35 -  روز  : شنبه  - 6 /  5 / 1397 /  شماره خبر : 57 / تعداد نمايش :193

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران: