دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

9:17:19 AM 1397 / 12 / 02
 

دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Embase برای جستجوی مقالات و منابع اطلاعاتی
دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Embase برای جستجوی مقالات و منابع اطلاعاتی مفید دیگر برقرار گردیده است.

تاریخ : 1396 / 04 / 21 -10:3


برقراری دسترسی مجدد به پایگاه اطلاعاتی OVID ( آزمایشی)
دسترسی به پایگاه اطلاعاتی OVID برای جستجوی مقالات Medline و منابع اطلاعاتی مفید دیگر به صورت آزمایشی برقرار گردیده است.

تاریخ : 1396 / 04 / 04 -9:28


پیاده سازی بانک جامع نشریات علوم پزشکی کشور
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اقدام به طراحی، اجرا و پیاده سازی بانک جامع نشریات علوم پزشکی کشور ارائه اطلاعات کامل نشریات علمی پژوهشی مصورب وزارت بهداشت شامل عنوان، شاپا، درس وب آدرس ایمیل، آدرس پستی، نام سردبیر و مدیر مسئول مجله، تاریخ اعتبار، موضوع و بانکهای اطلاعاتی نمایه کننده مجله نموده است.

تاریخ : 1396 / 03 / 31 -9:14


رتبه دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی ESI
نتایج رتبه بندی 13 دانشگاه و موسسه برتر علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی جهانی ESI یا Essential Science Indicators منتشر شده در ماه january سال میلادی 2017 جهت استحضار و بهره برداری لازم در فایل پیوست زیر قابل دسترسی می باشد.

تاریخ : 1395 / 11 / 13 -12:34


دسترسی آزمایشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات " BMJ"
به اطلاع می رساند پیرو مذاکرات صورت گرفته مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و اطلاعات علمی با ناشر " BMJ"، دسترسی آزمایشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به 33 عنوان از مجلات ناشر مذکور از طریق وب سایت مربوطه از این تاریخ به مدت سه ماه فراهم شده است .

تاریخ : 1395 / 10 / 13 -8:55


دسترسی آزمایشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات " sage"
به اطلاع همکاران محترم می رساند دسترسی به حدود 300 عنوان مجله ناشر Sageبه صورت آزمایشی (Trial) تا پایان ژانویه 2017 برای دانشگاههای علوم پزشکی کشور فراهم شده است. همکاران دانشگاهی به دو گروه موضوعی از مجلات این ناشر در گروه های موضوعی Health Sciences و Life and biomedical sciencesدسترسی آزمایشی خواهند د اشت .

تاریخ : 1395 / 10 / 13 -8:54

RSS اخبار پایگاه های اطلاعاتی
صفحه جاري : 1  -  2  
صفحه 2 از 2   تعداد اخبار اين گروه خبري: 16