دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

11:32:45 PM 1396 / 11 / 29
 

اسامی اعضاء فعلی هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

  •     دکتر سیدحسن هاشمی: وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس هیئت امناء

  •    دکتر حسن امین لو مشاور محترم  وزیر و دبیر مجامع، شوراها و هیات های امنا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

  •    دکتر محسن مهر علیزاده ( استاندار محترم اصفهان و عضو هیئت امنا)

  •    دکتر سعید نمکی(عضو محترم هیئت امناء)

  •    دکتر علیرضا مصداقی نیا (عضو محترم هیئت امناء)

  •    دکتر سید جواد ساداتی نژاد (نماینده محترم کاشان و آران و بیدگل وعضو هیئت امناء)

  •    مهندس علی شکرریز(عضو محترم هیئت امناء)

  •    دکتر اسماعیل فخاریان (عضو محترم هیئت امناء)

  •    دکتر ابراهیم کوچکی ( رئیس دانشگاه و دبیر هیئت امناء)

 

اسامی اعضاء قبلی هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

·            حضرت آیت الله یثربی (ره) (نماینده ولی فقیه و امام جمعه فقید کاشان)

·         دکتر رضا ملک زاده (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس هیئت امناء)

·         دکتر علیرضا مرندی (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس هیئت امناء)

·         دکتر محمد فرهادی ( وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس هیئت امناء)

·         دکتر مسعود پزشکیان ( وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس هیئت امناء)

·         دکتر محمد باقر لنکرانی (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس هیئت امناء)

·         دکتر مرضیه وحید دستجردی (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس هیئت امناء)

·         دکتر محمدحسن طریقت منفرد (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس هیئت امناء)

·         سیدمرتضی بختیاری (استاندار اصفهان)

·         دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی (استاندار اصفهان)

·         دکتر رسول زرگرپور(استاندار اصفهان)

·         دکتر حسن امین‌لو ( نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بخش بهداشت و درمان)

·         دکتر سید محمد اعتمادی ( نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بخش آموزش عالی)

·         دکتر مرتضی مموئی (نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بخش آموزش عالی)

·         علی کبیری ( نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بخش آموزش عالی)

·         محمد رضا میلانی حسینی ( نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بخش آموزش عالی)

·         دکتر سعید نمکی (رئیس دانشکده و دبیر هیئت امناء)

·         دکتر علی اکبر مرتضوی (رئیس دانشکده و دبیر هیئت امناء)

·         دکتر سید محمود سیدی (عضو هیئت امناء، رئیس دانشکده و دبیر هیئت امناء)

·         دکتر محمد زارع جوشقانی (رئیس دانشگاه و دبیر هیئت امناء)

·         دکتر صمد نوری زاد ( رئیس دانشگاه و دبیر هیئت امناء )

·         دکتر محمدرضا نیکبخت ( رئیس دانشگاه و دبیر هیئت امناء )

·         دکتر محمد حسین اعرابی(رئیس دانشگاه و دبیر هیئت امناء)

·         مهندس حسین محلوجی (نماینده سابق مردم کاشان و وزیر معادن و فلزات و عضو هیئت امناء)

·         مهنس محمود جمالی (نماینده سابق مردم کاشان و عضو هیئت امناء )

·         مهندس اصغر گرانمایه پور ( نماینده سابق مردم کاشان و عضو هیئت امناء)

·         دکتر سید حسین موسویان ( عضو هیئت امناء )

·         دکتر علی باغبانیان ( عضو هیئت امناء )

·         دکتر حسن الماسی (عضو هیئت امناء)

·         دکتر حسین نیکزاد(عضو هیئت امناء)

·         دکتر سعید سرکار(عضو هیئت امناء)

·         دکتر رضا رزاقی(عضو هیئت امناء)