دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

1:33:54 AM 1396 / 09 / 02
 

اسامی اعضاء فعلی هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

 •     دکتر سیدحسن هاشمی: وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس هیئت امناء

 •    دکتر حسن امین لو مشاور محترم  وزیر و دبیر مجامع و هیاتهای امنا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

 •    دکتر رسول زرگرپور ( استاندار محترم اصفهان و عضو هیئت امنا)

 •    دکتر سعید نمکی(عضو محترم هیئت امناء)

 •    دکتر علیرضا مصداقی نیا (عضو محترم هیئت امناء)

 •    دکتر سید جواد ساداتی نژاد (نماینده محترم کاشان و آران و بیدگل وعضو هیئت امناء)

 •    مهندس علی شکرریز(عضو محترم هیئت امناء)

 •    دکتر اسماعیل فخاریان (عضو محترم هیئت امناء)

 •    دکتر ابراهیم کوچکی ( سریرست دانشگاه و دبیر هیئت امناء)

 

اسامی اعضاء قبلی هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

 •  حضرت آیت الله یثربی (ره) (نماینده ولی فقیه و امام جمعه فقید کاشان)
 • دکتر رضا ملک زاده (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس هیئت امناء)
 • دکتر علیرضا مرندی (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس هیئت امناء)
 • دکتر محمد فرهادی ( وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس هیئت امناء)
 • دکتر مسعود پزشکیان ( وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس هیئت امناء)
 • دکتر محمد باقر لنکرانی (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس هیئت امناء)
 • دکتر مرضیه وحید دستجردی (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس هیئت امناء)
 • سیدمرتضی بختیاری (استاندار اصفهان)
 • دکتر محمدحسن طریقت منفرد (وزیر بداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس هیئت امناء)
 • دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی (استاندار اصفهان)
 • دکتر حسن امین‌لو ( نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بخش بهداشت و درمان)
 • دکتر سید محمد اعتمادی ( نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بخش آموزش عالی)
 • دکتر مرتضی مموئی (نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بخش آموزش عالی)
 • علی کبیری ( نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بخش آموزش عالی)
 • محمد رضا میلانی حسینی ( نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بخش آموزش عالی)
 • مهندس حسین محلوجی (نماینده سابق مردم کاشان و وزیر معادن و فلزات و عضو هیئت امناء)
 • مهندس اصغر گرانمایه پور ( نماینده سابق مردم کاشان و عضو محترم هیئت امناء)
 • دکتر سعید نمکی (رئیس دانشکده و دبیر هیئت امناء)
 • دکتر علی اکبر مرتضوی (رئیس دانشکده و دبیر هیئت امناء)
 • دکتر سید محمود سیدی (عضو هیئت امناء، رئیس دانشکده و دبیر هیئت امناء)
 • دکتر محمد زارع جوشقانی (رئیس دانشگاه و دبیر هیئت امناء)
 • دکتر سید حسین موسویان ( عضو هیئت امناء )
 • دکتر علی باغبانیان ( عضو هیئت امناء )
 • مهنس محمود جمالی ( عضو هیئت امناء )
 • دکتر حسن الماسی (عضو هیئت امناء)
 • دکتر صمد نوری زاد ( رئیس دانشگاه و دبیر هیئت امناء )
 • دکتر محمدرضا نیکبخت ( رئیس دانشگاه و دبیر هیئت امناء )
 • دکتر حسین نیکزاد(عضو هیئت امناء)
 • دکتر سعید سرکار(عضو  هیئت امناء)
 • دکتر رضا رزاقی(عضو  هیئت امناء)
 • دکتر محمد حسین اعرابی(رئیس دانشگاه و دبیر هیئت امناء)