دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

9:18:42 AM 1398 / 03 / 26
 

 

نوبت دهی بیمارستان شهید نقوی کاشان

نوبت دهی بیمارستان شهید بهشتی کاشان

نوبت دهی بیمارستان متینی

شماره تماس جهت رزرو تلفنی:

55770000