دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

5:02:47 AM 1398 / 06 / 01
 

 

نوبت دهی بیمارستان شهید نقوی کاشان

نوبت دهی بیمارستان شهید بهشتی کاشان

نوبت دهی بیمارستان متینی

شماره تماس جهت رزرو تلفنی:

55770000