شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان 

قابل توجه دانشجویان مقطع علوم پایه

  • برنامه کلاس های دانشجویان پردیس خودگردان (ترم اول) نیمسال دوم 97-96
  • برنامه کلاس های دانشجویان پردیس خودگردان (ترم سوم) نیمسال دوم 97-96
  • برنامه کلاس های دانشجویان پردیس خودگردان (ترم پنجم) نیمسال دوم 97-96
  •  برنامه کلاس های دانشجویان پردیس خودگردان (ترم چهارم) نیمسال اول  98-97
  • برنامه کلاس های دانشجویان پردیس خودگردان (ترم دوم) نیمسال اول 98-97