شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        
  • آدرس:;کاشان ، شهرستان آران و بیدگل بلوار دانشگاه نرسیده به میدان ولی عصر سمت راست ساختمان پردیس خودگردان
  • شماره تماس  آموزش پردیس:54737970(031) -  54735890(031)
  • شماره تماس سرپرست پردیس: 54737980(031)
  • شماره فکس: 54737960(031)
  • کد پستی : 8741111111