شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

راه های ارتباطی با پردیس خودگردان

    آدرس وشماره تلفن پردیس:
  • آدرس:;کاشان ، شهرستان آران و بیدگل بلوار دانشگاه نرسیده به میدان ولی عصر سمت راست ساختمان پردیس خودگردان
  • شماره تماس  آموزش پردیس:54737970(031) -  54735890(031)
  • شماره تماس سرپرست پردیس: 54737980(031)
  • شماره فکس: 54737960(031)
  • کد پستی :   8741111111

    شماره حساب پردیس:

  • شماره حساب پردیس:2137740239002 بانک رفاه مرکزی کاشان (شعبه پردیس بین الملل)
  • شماره شبا:IR 240130100002137740239002