دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

3:44:53 PM 1396 / 11 / 02
 

 

سرپرست دبیرخانه هیات امناء دانشگاه: محمد حسین زیلوچی 

 

تاریخچه 

 هیأت امنا در رأس ساختار سازمانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، بالا‌ترین مرجع سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری بوده و مسئولیت های مهم و حساسی را بر عهده دارد پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصویب قانون تشکیل هیأتهای امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی شرایطی را فراهم نمود تا هیأت امناء بعنوان رکن اصلی دانشگاه،  نقش فعال و سازنده در اداره امور دانشگاه ها را داشته و بتواند فارغ از قوانین و مقررات کشوری بر اساس  نیازها  و مشخصات دانشگاه تصمیم گیری نماید.

قانون  تشکیل  هیئت های  امناء  دانشگاهها  و  موسسات آموزش عالی و  پژوهشی،  در  جلسات 181 و 183  مورخ 9 و  23/12/1367 شورای عالی انقلاب، فرهنگی به تصویب رسید.

لازم به ذکر است تا پایان سال 69  به رغم تصویب قانون تشکیل هیئت های امناء کماکان هیئت سه نفره جانشین هیئت امنا به فعالیت خود ادامه می داد. در دی ماه سال 1369 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در تاریخ 26/10/1369 شورای نگهبان آن را تأیید نمود.

متعاقب  آن  دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ایجاد هیئت های امناء در دانشگاهها و موسسات علمی و تحقیقاتی وابسته همت گماشتند.

ماده 49  قانون برنامه چهارم توسعه و ماده20 قانون برنامه پنجم توسعه راه را برای هیأت امناء و وزارت متبوع هموارتر نمود.

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان یکی از دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی است که براساس تصویب نامه دومین اجلاس مورخ 30/9/65 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور بعد از تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دانشکده علوم پزشکی در کاشان تأسیس گردیده است و رسماً در بهمن ماه سال 1365 با پذیرش 100 دانشجوی پرستاری و پذیرش 150 دانشجوی رشته پزشکی عمومی کار خود را آغاز نمود و به موجب مصوبه شصت و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاهها مورخ 1/10/72 دانشکده علوم پزشکی کاشان به دانشگاه تبدیل گردید. اولین جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی کاشان در تاریخ 15/7/70 در دانشکده پزشکی کاشان تشکیل گردید و تاکنون نیز هر ساله حداقل دو جلسه در حال برگزاری می باشد.