دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

10:54:07 AM 1397 / 04 / 02
 


1. موقعیت سازمانی افراد صاحب تجربه در زمان کسب تجربه

یکی از روش های مهم کسب دانش و بهبود عملکرد در هر سازمان " تجربه " است. تجربه تصویری تاریخی ایجاد می کند که به کمک این تصویر می توان شرایط و اتفاقات جدید را مشاهده و درک کرد..

 آموختن از تجربیات گذشته یکی از مهارت های کلیدی در سازمان های یادگیرنده می باشد. اما این مسأله که همه افراد همه کارها را خود تجربه کنند، وقت وهزینه بسیاری را برای سازمان به دنبال خواهد داشت.

در نتیجه یکی از روش های موثر کسب دانش، استفاده ازتجربیات دیگران است و قدم اول در استفاده از تجربیات دیگران، مستند سازی این تجارب می باشد.

 با توجه به تبصره 2 ماده 10 ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه، رتبه شغلی و طبقه تشویقی موضوع تبصره ماده  46  آیین نامه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل و آموزش دانشگاه های علوم پزشکی کشور، ارتقاء به رتبه خبره وعالی مستلزم مستندسازی تجربیات توسط کارکنان می باشد که تجربیات مدون شده باید دارای ویژگیهایی باشد.

این وب سایت فرصتی مناسب در اختیار جنابعالی قرار می دهد تا از تجربه ارزشمند شما،دیگران نیز استفاده کنند.

خواهشمند است قبل از تکمیل به نکات زیر توجه فرمایید:

1- به دلیل محدودیت تعداد کاراکتر، از درج اطلاعات کامل و بیش از 2 پاراگراف در هر یک از فیلدها خودداری نمایید، در غیر اینصورت ثبت اطلاعات انجام نخواهد شد.

2- حتی المقدور از تایپ همزمان متن در فیلدها خودداری نمایید. ترجیحاً متن خود را قبلاً در Word آماده و سپس نسبت به کپی کردن آن در فیلد مربوطه اقدام نمایید تا در هنگام ثبت با مشکل مواجه نشوید.

  پست الکترونیکی :

چنانچه تعداد ارائه کنندگان بیش از یکی است، با خط تیره از یکدیگر جدا شوند.
  نام و نام خانوادگی ارائه کننده/ ارائه کنندگان :
  عنوان شغل :
  مدرک تحصیلی :
  محل خدمت :
  سنوات خدمت :
  تلفن محل کار :
فرم مستند سازی تجربیات
  عنوان تجربه :
  3. شرایط محیط داخلی سازمان(نقاط قوت و نقاط ضعف) در زمان وقوع تجربه :
  4. شرایط محیط خارجی سازمان (فرصتهای محیطی و تهدیدهای محیطی در زمان وقوع تجربه :
  5. توضیح تفصیلی از شرایط زمانی و مکانی وقوع تجربه :
  6. بیان تفصیلی تجربه :
  7. علل موفقیت یا عدم موفقیت تجربه :
  8. روش‌ها، تکنیک‌ها، ابزارهای به‌کار گرفته شده در تجربه :
  9. مهم‌ترین تصمیمات اخذ شده در تجربه :
  10. خلاصه‌ای از شرایط عدم اطمینان و انواع ریسک‌هایی که در تصمیم گیری وجود داشته است: :
  11. خلاصه‌ای از ابتکارات، خلاقیت‌ها و نوآوری‌های صورت گرفته :
  12. آموزه‌های استخراج شده :
  13. ارائه برنامه: (دارای برنامه خاص برای آینده که حاصل تجربه خدمتی می باشد و تمایل برای اجرای آن با ارائه پیشنهاد مشخص) :
  14. فهرست اسناد و مدارکی که در استخراج تجربه مورد استفاده قرار گرفته‌اند :
نکته

 

   
کد امنیتی :