شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        
اخبار شعبه بین الملل دانشگاه

جشن روپوش سفید دانشجویان پردیس خودگردان ورودی بهمن ماه 92

جشن روپوش سفید اولین دوره دانشجویان پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در روز چهارشنیه مورخ 29/6/96 در واحد پردیس خودگردان با حضور جناب آقای دکتر نادریان معاون آموزشی دانشگاه، جناب آقای دکتر تقوی سرپرست دانشکده پزشکی، جناب آقای دکتر فخاریان مدیر گروه جراحی مغز و اعصاب، سرکار خانم دکتر هروی مدیر مرکز EDO  دانشکده پزشکی، سرپرست و معاون آموزشی پردیس و دانشجویان پزشکی پردیس برگزار گردید. در مراسم ابتدا آقایان دکتر اطلسی سرپرست پردیس و دکتر نورالدینی معاون آموزشی پردیس ضمن خیر مقدم به حاضران نکاتی را در مورد جشن روپوش سفید و ورود دانشجویان به مرحله کارآموزی بیان داشتند. در ادامه خانم دکتر هروی ضمن معرفی بخش ها و گروههای  بالینی، مواردی را که رعایت آن در این دوره برای دانشجویان لازم است را بیان داشتند. در این مراسم پس از تقدیر از دانشجویان برتر،  اجرای مراسم موسیقی سنتی و پخش کلیپی از خاطرات دانشجویان در دوره های علوم پایه و فیزیوپاتولوژی، آقای دکتر فخاریان سخنانی در باره فلسفه جشن روپوش سفید و وظایف دانشجوی پزشکی در دوره بالینی ایراد نمودند. در پایان میثاق نامه توسط آقای دکتر فخاریان و دانشجویان قرائت گردید. این مراسم با گرفتن عکس یادگاری به پایان رسید.