شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        
اخبار شعبه بین الملل دانشگاه

قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی های بهمن 95

کلیه دانشجویان ورودی بهمن ماه 95 (ترم اول ) شروع کلاس ها از تاریخ 1395/11/16 می باشد . دانشجویان محنرم قبل از شروع کلاس ها مبلغ 176000000 ریال بابت دو ترم تححصیلی خود تا تاریخ 1395/11/11 به شماره حساب 2137740239002 بانک رفاه مرکزی کاشان شعبه پردیبس بین الملل پرداخت نموده و فیش پرداختی آن را به امور مالی پردیس تحویل نمایید. و چک خود را دریافت کنید

شماره شبا:بانک رفاه مرکزی کاشان IR 240130100002137740239002. 

ساعت : 12:1 -  روز  : یکشنبه  - 12 /  10 / 1395 /  شماره خبر : 48 / تعداد نمايش :300

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: