شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        
اخبار شعبه بین الملل دانشگاه

جلسه معارفه ویژه دانشجویان جدیدالورود

جلسه معارفه دانشجویان ورودی 97 پردیس خودگردان در روز شنبه مورخ 97/11/13در محل پردیس برگزار گردید.جلسه با  حضور سرپرست محترم پردیس خودگردان، معاون آموزشی و پژوهشی پردیس خودگردان و مسئول اساتید مشاور دانشجویان پردیس خودگردان برگزار شد.

مراسم با ذکر تلاوتی چند از آیات قران کریم و پخش سرود جمهوری اسلامی آغاز شد و در ادامه جناب آقای دکتر محمدعلی اطلسی سرپرست محترم پردیس ضمن خوش آمدگویی به دانشجویان، سخنانی نغز در مورد قوانین و مقررات اموزشی و آشنایی دانشجویان با دوره های پزشکی ولزوم برنامه ریزی تحصیلی ایراد نمودند و همچنین جناب آقای دکتر مهدی نورالدینی معاون محترم اموزشی ،پژوهشی و دانشجویی پردیس ضمن عرض خوش آمد گویی، دانشجویان را در مورد مسائل آموزشی و پژوهشی راهنمایی و تاکید به حضور دانشجویان در امور پزوهشی و علمی نمودند.جناب آقای دکتر مهدی ناظری مسئول محترم اساتید مشاور پردیس نیز به لزوم نیاز دانشجویان به اساتید مشاور جهت پیشرفت وبررسی وضعیت تحصیلی  سخنانی ایراد نمودند. در ادامه ضمن ارائه پکیج های آموزشی به دانشجویان کارشناس آموزش پردیس قوانین و مقررات  آیین نامه پزشکی را برای دانشجویان بیان نمودند. در آخر کارشناس رفاهی پردیس نیز سخنانی در خصوص برنامه های فرهنگی و رفاهی انجام شده در این دانشکده ایراد نمودند.