شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        
اخبار شعبه بین الملل دانشگاه

قابل توجه دانشجویان مقطع کارآموزی (ورودی بهمن ماه 92 )

مطابق آیین ماه دکترای عمومی(ماده 77)  دانشجویان دوره دکترای عمومی پزشکی می بایست از شروع دوره کارآموزی تا قبل از شرکت در امتحان جامع پیش کارورزی موضوع پایان نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند. چنانچه دانشجو موضوع پایان نامه خود را در مدت مقرر به ثبت نرساند تا زمان ثبت موضوع پایان نامه مجاز به شرکت در امتحان جامع پیش کارورزی نمی باشند..

ساعت : 12:21 -  روز  : دو شنبه  - 17 /  10 / 1397 /  شماره خبر : 48 / تعداد نمايش :130

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: