شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        
اخبار شعبه بین الملل دانشگاه

دومین جشن روپوش سفید دانشجویان پردیس خودگردان ورودی بهمن ماه 93

دومین جشن روپوش سفید و کارگاه آشنایی دانشجویان پزشکی با مباحث کنترل عفونت و رعایت اصول پیشگیری در ارائه خدمات سلامت،روز یکشنبه ساعت 12- 8 مورخ 18/6/97 در محل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار گردید.

این مراسم با تلاوتی چند از آیات قرآن کریم ، پخش و احترام به سرود جمهوری اسلامی ایران شروع شد و پس از آن ریاست محترم پردیس در در مورد روابط انسان و نقش آن در بهبود زندگی و دیدگاه انسان ؛ معاونت محترم آموزشی دانشگاه در مورد نقش درک بیمار و اثرات آن در درمان بیماری ؛ معاونت پژوهشی و  همچنین مسئول EDOدانشکده پزشکی در مورد بخش های بالینی،اهمیت آنها و توجه دانشجویان محترم به قوانین و ضوابط آنها؛ موارد مهمی را ارائه نمودند.

در ادامه از دانشجویان برتر دوره فیزیوپاتولوژی تقدیر به عمل آمد.همچنین به رسم یادبود روپوش سفید به یکی از بااخلاق ترین دانشجویان پوشانده شد.

در پایان دانشجویان محترم میثاق نامه را قرائت نمودند و از ریاست محترم،معاونت محترم و کارشناسان محترم آموزش،امور دانشجویی و سایر پرسنل پردیس خودگردان قدردانی نمودند.