شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

راهنمای برنامه ریزی و انتخاب واحد نیمسال اول98-97

تاریخ : 1397 / 05 / 22 -8:23


اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

تاریخ : 1396 / 05 / 17 -13:40


اطلاعیه آیین نامه شهریه دانشجویان شهریه پرداز
دانشجویان می توانند مبلغ شهریه های ثابت و متغییر پردیس خودگردان را طبق آیین نامه جدید وزارت خانه مطالعه نمایند.

تاریخ : 1396 / 08 / 16 -10:38


اطلاعیه امتحانات پایان ترم
قابل توجه کلیه دانشجویان پردیس خودگردان

تاریخ : 1396 / 10 / 13 -8:50


اطلاعیه امتحانات پایان ترم نیسمال دوم 97-96
امتحانات آناتومی مقطعی ، آناتومی سرو گردن تئوری به صورت الکترونیک در محل دانشکده پزشکی برگزار خواهد شد...

تاریخ : 1397 / 04 / 04 -6:56


اطلاعیه امور مالی
قابل توجه دانشجویان مقطع کار آموزی جهت تسویه حساب سه ماهه دوم دوره استیجری.....

تاریخ : 1396 / 10 / 18 -12:19


اطلاعیه امور مالی
قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی بهمن ماه 94،بهمن 95 و بهمن ماه 93 (فیزیوپات)

تاریخ : 1396 / 11 / 09 -11:33


اطلاعیه امور مالی ویژه دانشجویان جدید الورود
قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی بهمن ماه 96

تاریخ : 1396 / 11 / 09 -11:39


اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم 96/97
قابل توجه کلیه دانشجویان پردیس خودگردان جهت انتخاب واحد نیمسال دوم 96/97

تاریخ : 1396 / 10 / 27 -8:37


اطلاعیه ترم تابستانه 97

تاریخ : 1397 / 04 / 10 -12:27

RSS اخبار شعبه بین الملل دانشگاه
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  
صفحه 1 از 3   تعداد اخبار اين گروه خبري: 27