شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

راهنمای برنامه ریزی و انتخاب واحد نیمسال اول98-97

تاریخ : 1397 / 05 / 22 -8:23


16 آذر روز دانشجو گرامی باد
روز دانشجو ، روز حق خواهی و استبداد ستیزی بر تمام رهپویان علم و معرفت گرامی باد

تاریخ : 1397 / 09 / 14 -9:30


اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

تاریخ : 1396 / 05 / 17 -13:40


اطلاعیه آیین نامه شهریه دانشجویان شهریه پرداز
دانشجویان می توانند مبلغ شهریه های ثابت و متغییر پردیس خودگردان را طبق آیین نامه جدید وزارت خانه مطالعه نمایند.

تاریخ : 1396 / 08 / 16 -10:38


اطلاعیه امتحانات پایان ترم
قابل توجه کلیه دانشجویان پردیس خودگردان

تاریخ : 1396 / 10 / 13 -8:50


اطلاعیه امور مالی
قابل توجه دانشجویان مقطع کار آموزی جهت تسویه حساب سه ماهه دوم دوره استیجری.....

تاریخ : 1396 / 10 / 18 -12:19


اطلاعیه امور مالی
قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی بهمن ماه 94،بهمن 95 و بهمن ماه 93 (فیزیوپات)

تاریخ : 1396 / 11 / 09 -11:33


اطلاعیه امور مالی پردیس خودگردان
قابل توجه کلیه دانشجویان پردیس خودگردان اعم از ورودی های بهمن 94،95،96 جهت پرداخت شهریه و انتخاب واحد نیسمال اول 98-97

تاریخ : 1397 / 05 / 28 -13:37


اطلاعیه امور مالی ویژه دانشجویان جدید الورود
قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی بهمن ماه 96

تاریخ : 1396 / 11 / 09 -11:39


اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم 96/97
قابل توجه کلیه دانشجویان پردیس خودگردان جهت انتخاب واحد نیمسال دوم 96/97

تاریخ : 1396 / 10 / 27 -8:37

RSS اخبار شعبه بین الملل دانشگاه
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  
صفحه 1 از 3   تعداد اخبار اين گروه خبري: 25