شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

تاریخ : 1396 / 05 / 17 -13:40


اطلاعیه آیین نامه شهریه دانشجویان شهریه پرداز
دانشجویان می توانند مبلغ شهریه های ثابت و متغییر پردیس خودگردان را طبق آیین نامه جدید وزارت خانه مطالعه نمایند.

تاریخ : 1396 / 08 / 16 -10:38


اطلاعیه امتحانات پایان ترم
قابل توجه کلیه دانشجویان پردیس خودگردان

تاریخ : 1396 / 10 / 13 -8:50


اطلاعیه امور مالی
قابل توجه دانشجویان مقطع کار آموزی جهت تسویه حساب سه ماهه دوم دوره استیجری.....

تاریخ : 1396 / 10 / 18 -12:19


اطلاعیه امور مالی
قابل توجه کلیه دانشجویان پردیس خودگردان در خصوص پرداخت شهریه نیمسال جاری....

تاریخ : 1396 / 09 / 19 -10:47


اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم 96/97
قابل توجه کلیه دانشجویان پردیس خودگردان جهت انتخاب واحد نیمسال دوم 96/97

تاریخ : 1396 / 10 / 27 -8:37


اطلاعیه جدول نقل و انتقالات نیم سال دوم 97-96

تاریخ : 1396 / 07 / 22 -12:54


اطلاعیه مربوط به وام های دانشجویی
دانشجویان گرامی می توانند برای ثبت نام وام دانشجویی به آقای مکاری مراجعه نمایند.

تاریخ : 1396 / 09 / 05 -12:50


تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 96/97

تاریخ : 1396 / 05 / 03 -8:49


قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان
دانشجویان برتر و استعداد درخشان دانشگاه می توانند برای ثبت و بررسی درخواست خود به سامانه soraya.bmn.ir تا تاریخ 96/6/6 مراجعه نمایند.

تاریخ : 1396 / 05 / 02 -11:52

RSS اخبار شعبه بین الملل دانشگاه
صفحه جاري : 1  -  2  
صفحه 1 از 2   تعداد اخبار اين گروه خبري: 16