شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums

پردیس خودگردان
دانشگاه
علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان براساس تصویب نامه دومین اجلاس مورخ 30/9/65 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور بعد از تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دانشکده پزشکی در کاشان تاسیس گردیده است و به موجب مصوبه شصت و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاهها مورخ 1/10/72 دانشکده علوم پزشکی کاشان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان تبدیل شد.( اطلاعات بیشتر ... )
   

تقویم دانشگاهی

طرح دروس شعبه بین الملل

برنامه کلاسی

برنامه امتحان

مقطع فیزیوپات

مقطع کارآموزی

اطلاعیه های آموزش

فرم های آموزش

کد دروس

آیین نامه های آموزشی

کارشناسی ارشد
 

 
به مناسب دهه کرامت و تولد حضرت معصومه از بانوان پردیس خودگردان تجلیل به عمل آمد.

--1397 / 04 / 27  -11:27 تعداد مشاهدات :43

ای که بر خاک حریم تو ملائک زده بوس ...ز وجود تو شده قلب جهان خطه طوس... هر که آید به گدایی به در خانه تو ...نیست ممکن که ز درگاه تو گردد مأیوس ....دهه کرامت مبارک باد

--1397 / 04 / 27  -7:21 تعداد مشاهدات :14


--1397 / 04 / 10  -12:27 تعداد مشاهدات :574

امتحانات آناتومی مقطعی ، آناتومی سرو گردن تئوری به صورت الکترونیک در محل دانشکده پزشکی برگزار خواهد شد...

--1397 / 04 / 04  -6:56 تعداد مشاهدات :99

سامانه مهمانی و انتقالی از تاریخ 97/4/2 لغایت 97/4/6 فعال است.

--1397 / 04 / 02  -11:23 تعداد مشاهدات :60


--1397 / 03 / 21  -10:50 تعداد مشاهدات :446

منابع آزمون علوم پایه شهریور 97

--1397 / 03 / 05  -8:17 تعداد مشاهدات :107

جهت شرکت در امتحانات پایان ترم ،همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامی می باشد.

--1397 / 02 / 30  -11:43 تعداد مشاهدات :123

آموزشپژوهشدانشجویی فرهنگیآمار و فن آوری اطلاعات