شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums

پردیس خودگردان
دانشگاه
علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان براساس تصویب نامه دومین اجلاس مورخ 30/9/65 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور بعد از تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دانشکده پزشکی در کاشان تاسیس گردیده است و به موجب مصوبه شصت و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاهها مورخ 1/10/72 دانشکده علوم پزشکی کاشان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان تبدیل شد.( اطلاعات بیشتر ... )
   

تقویم دانشگاهی

طرح دروس شعبه بین الملل

برنامه کلاسی

برنامه امتحان

مقطع فیزیوپات

اطلاعیه های آموزش

فرم های آموزش

کد دروس

آیین نامه های آموزشی

کارشناسی ارشد
 

 
لزوما در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرم پایش الکترونیکی سلامت روانشناختی خود اقدام نمایند.

--1395 / 11 / 23  -14:28 تعداد مشاهدات :50

کلیه دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی باید قبل از انتخاب واحد شهریه خود را پرداخت کرده باشند.

--1395 / 11 / 10  -8:30 تعداد مشاهدات :110

کلیه دانشجویان پردیس خودگردان می توانند در کانال پردیس عضو شوند.

--1395 / 11 / 05  -11:53 تعداد مشاهدات :201

کلیه دانشجویان جهت اخذ دروس گروه معارف و تربیت بدنی به قسمت اطلاعیه های سایت مراجعه نمایند.

--1395 / 11 / 05  -8:4 تعداد مشاهدات :172

جناب آقای دکتر مهدی نورالدینی انتخاب شما را به عنوان معاون آموزشی ،پژوهشی و دانشجویی پردیس خودگردان خدمت جناب عالی تبریک عرض می نماییم.

--1395 / 10 / 27  -8:43 تعداد مشاهدات :71

دانشجویانی که شماره تلفن همراهشان تغییر یافته است در اسرع وقت شماره تلفن جدید خود را جهت اطلاع رسانی اخبار دانشگاه به آموزش دانشکده اطلاع دهند.

--1395 / 10 / 13  -12:27 تعداد مشاهدات :116

کلیه دانشجویان اعم از وزودی های بهمن 92 و بهمن 93 که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکرده اند تا قبل از امتحانات اقدام نمایند.

--1395 / 10 / 12  -13:17 تعداد مشاهدات :116

کلیه دانشجویان ورودی بهمن 95 (ترم اول) شروع کلاس ها از تاریخ 16 / 11 / 1395 می باشد .

--1395 / 10 / 12  -12:1 تعداد مشاهدات :276

آموزشپژوهشدانشجویی فرهنگیآمار و فن آوری اطلاعات