شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums

پردیس خودگردان
دانشگاه
علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان براساس تصویب نامه دومین اجلاس مورخ 30/9/65 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور بعد از تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دانشکده پزشکی در کاشان تاسیس گردیده است و به موجب مصوبه شصت و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاهها مورخ 1/10/72 دانشکده علوم پزشکی کاشان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان تبدیل شد.( اطلاعات بیشتر ... )
   

تقویم دانشگاهی

طرح دروس شعبه بین الملل

برنامه کلاسی

برنامه امتحان

مقطع فیزیوپات

مقطع کارآموزی

اطلاعیه های آموزش

فرم های آموزش

کد دروس

آیین نامه های آموزشی

کارشناسی ارشد
 

 
دانشجویان می توانند در خواست های خود را تا تاریخ 97/2/1 به آموزش پردیس تحویل نمایند.

--1396 / 12 / 14  -13:44 تعداد مشاهدات :57

آزمون علوم پایه اسفند ماه پنح شنبه مورخ 96/12/17 برگزار خواهد شد.

--1396 / 12 / 13  -11:2 تعداد مشاهدات :38

عدم مراجعه دانشجو برای انتخاب واحد به منزله ترک تحصیل خواهد بود...

--1396 / 12 / 05  -8:58 تعداد مشاهدات :58

قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی بهمن ماه 96

--1396 / 11 / 09  -11:39 تعداد مشاهدات :451

قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی بهمن ماه 94،بهمن 95 و بهمن ماه 93 (فیزیوپات)

--1396 / 11 / 09  -11:33 تعداد مشاهدات :190

دانشجویان متقاضی خوابگاه می تواند در روز های تعیین شده به خوابگاه دانشگاه آزاد مراجعه نمایند.

--1396 / 11 / 07  -13:57 تعداد مشاهدات :200

قابل توجه کلیه دانشجویان پردیس خودگردان جهت انتخاب واحد نیمسال دوم 96/97

--1396 / 10 / 27  -8:37 تعداد مشاهدات :706

قابل توجه دانشجویان مقطع کار آموزی جهت تسویه حساب سه ماهه دوم دوره استیجری.....

--1396 / 10 / 18  -12:19 تعداد مشاهدات :205

آموزشپژوهشدانشجویی فرهنگیآمار و فن آوری اطلاعات