شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums

پردیس خودگردان
دانشگاه
علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان براساس تصویب نامه دومین اجلاس مورخ 30/9/65 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور بعد از تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دانشکده پزشکی در کاشان تاسیس گردیده است و به موجب مصوبه شصت و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاهها مورخ 1/10/72 دانشکده علوم پزشکی کاشان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان تبدیل شد.( اطلاعات بیشتر ... )
   

تقویم دانشگاهی

طرح دروس شعبه بین الملل

برنامه کلاسی

برنامه امتحان

مقطع فیزیوپات

مقطع کارآموزی

اطلاعیه های آموزش

فرم های آموزش

کد دروس

آیین نامه های آموزشی

کارشناسی ارشد
 

 

--1396 / 07 / 04  -13:21 تعداد مشاهدات :101


--1396 / 06 / 30  -11:38 تعداد مشاهدات :201

سامانه انتخاب واحد دانشجویان از تاریخ 96/6/18 لغایت 96/6/25 باز خواهد شد و کلیه دانشجویان به شرط تسویه حساب مالی با دانشگاه می توانند انتخاب واحد خود را انجام دهند .لازم به ذکر است بعد از تاریخ فوق هیچ گونه انتخاب واحدی برای دانشجویان انجام نخواهد شد.

--1396 / 06 / 12  -11:21 تعداد مشاهدات :224


--1396 / 05 / 17  -13:40 تعداد مشاهدات :651


--1396 / 05 / 03  -8:49 تعداد مشاهدات :426

دانشجویان برتر و استعداد درخشان دانشگاه می توانند برای ثبت و بررسی درخواست خود به سامانه soraya.bmn.ir تا تاریخ 96/6/6 مراجعه نمایند.

--1396 / 05 / 02  -11:52 تعداد مشاهدات :158

معرفی دانشجویان پردیس خودگردان جهت شرکت در آزمون علوم پایه و مرحله کارآموزی علاوه بر شرایط آیین نامه پزشکی ،تسویه حساب مالی با دانشگاه می باشد.

--1396 / 04 / 22  -11:24 تعداد مشاهدات :312

کلیه دانشجویان پردیس خودگردان می توانند در کانال پردیس عضو شوند.

--1395 / 11 / 05  -11:53 تعداد مشاهدات :581

آموزشپژوهشدانشجویی فرهنگیآمار و فن آوری اطلاعات