شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums

پردیس خودگردان
دانشگاه
علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان براساس تصویب نامه دومین اجلاس مورخ 30/9/65 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور بعد از تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دانشکده پزشکی در کاشان تاسیس گردیده است و به موجب مصوبه شصت و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاهها مورخ 1/10/72 دانشکده علوم پزشکی کاشان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان تبدیل شد.( اطلاعات بیشتر ... )
   

تقویم دانشگاهی

طرح دروس شعبه بین الملل

برنامه کلاسی

برنامه امتحان

مقطع فیزیوپات

مقطع کارآموزی

اطلاعیه های آموزش

فرم های آموزش

کد دروس

آیین نامه های آموزشی

کارشناسی ارشد
 

 
قابل توجه کلیه دانشجویان پردیس خودگردان جهت انتخاب واحد نیمسال دوم 96/97

--1396 / 10 / 27  -8:37 تعداد مشاهدات :201

قابل توجه دانشجویان مقطع کار آموزی جهت تسویه حساب سه ماهه دوم دوره استیجری.....

--1396 / 10 / 18  -12:19 تعداد مشاهدات :100

قابل توجه کلیه دانشجویان پردیس خودگردان

--1396 / 10 / 13  -8:50 تعداد مشاهدات :179

قابل توجه کلیه دانشجویان پردیس خودگردان

--1396 / 10 / 12  -10:41 تعداد مشاهدات :127

قابل توجه کلیه دانشجویان پردیس خودگردان در خصوص پرداخت شهریه نیمسال جاری....

--1396 / 09 / 19  -10:47 تعداد مشاهدات :243

دانشجویان گرامی می توانند برای ثبت نام وام دانشجویی به آقای مکاری مراجعه نمایند.

--1396 / 09 / 05  -12:50 تعداد مشاهدات :132

طبق ماده 75 آیین نامه پزشکی دانشجویان دوره دکتری عمومی پزشکی می بایست از شروع دوره کارآموزی تا قبل از شرکت در امتحان جامع پیش کارورزی موضوع پایان نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند.

--1396 / 08 / 27  -12:46 تعداد مشاهدات :67

دانشجویان می توانند مبلغ شهریه های ثابت و متغییر پردیس خودگردان را طبق آیین نامه جدید وزارت خانه مطالعه نمایند.

--1396 / 08 / 16  -10:38 تعداد مشاهدات :376

آموزشپژوهشدانشجویی فرهنگیآمار و فن آوری اطلاعات