شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums

پردیس خودگردان
دانشگاه
علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان براساس تصویب نامه دومین اجلاس مورخ 30/9/65 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور بعد از تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دانشکده پزشکی در کاشان تاسیس گردیده است و به موجب مصوبه شصت و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاهها مورخ 1/10/72 دانشکده علوم پزشکی کاشان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان تبدیل شد.( اطلاعات بیشتر ... )
   

تقویم دانشگاهی

طرح دروس شعبه بین الملل

برنامه کلاسی

برنامه امتحان

مقطع فیزیوپات

مقطع کارآموزی

اطلاعیه های آموزش

فرم های آموزش

کد دروس

آیین نامه های آموزشی

کارشناسی ارشد
 

 

--1398 / 05 / 02  -8:43 تعداد مشاهدات :19


--1398 / 04 / 12  -7:10 تعداد مشاهدات :121


--1398 / 03 / 28  -12:51 تعداد مشاهدات :215


--1398 / 03 / 27  -9:0 تعداد مشاهدات :146

همراه داشتن کار ورود به جلسه آزمون جهت شرکت در کلیه امتحانات نیمسال دوم 98-97 الزامی می باشد.

--1398 / 03 / 19  -14:21 تعداد مشاهدات :285


--1398 / 03 / 11  -9:20 تعداد مشاهدات :101


--1398 / 03 / 08  -10:45 تعداد مشاهدات :155

به مناسبت 12 اردیبهشت سالروز شهادت استاد مطهری و روز معلم از اساتید محترم پردیس خودگردان تقدیر به عمل آمد.

--1398 / 02 / 11  -11:51 تعداد مشاهدات :146

آموزشپژوهشدانشجویی فرهنگیآمار و فن آوری اطلاعات