شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums

پردیس خودگردان
دانشگاه
علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان براساس تصویب نامه دومین اجلاس مورخ 30/9/65 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور بعد از تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دانشکده پزشکی در کاشان تاسیس گردیده است و به موجب مصوبه شصت و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاهها مورخ 1/10/72 دانشکده علوم پزشکی کاشان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان تبدیل شد.( اطلاعات بیشتر ... )
   

تقویم دانشگاهی

طرح دروس شعبه بین الملل

برنامه کلاسی

برنامه امتحان

مقطع فیزیوپات

اطلاعیه های آموزش

فرم های آموزش

کد دروس

آیین نامه های آموزشی

کارشناسی ارشد
 

 
کلیه دانشجویان پردیس خودگردان می توانند در کانال پردیس عضو شوند.

--1395 / 11 / 05  -11:53 تعداد مشاهدات :21

کلیه دانشجویان جهت اخذ دروس گروه معارف و تربیت بدنی به قسمت اطلاعیه های سایت مراجعه نمایند.

--1395 / 11 / 05  -8:4 تعداد مشاهدات :28

جناب آقای دکتر مهدی نورالدینی انتخاب شما را به عنوان معاون آموزشی ،پژوهشی و دانشجویی پردیس خودگردان خدمت جناب عالی تبریک عرض می نماییم.

--1395 / 10 / 27  -8:43 تعداد مشاهدات :41

قابل توجه کلیه دانشجویان کارت ورود به جلسه امتحان برای حضور در امتحان ضروری می باشد .

--1395 / 10 / 20  -12:7 تعداد مشاهدات :112

دانشجویانی که شماره تلفن همراهشان تغییر یافته است در اسرع وقت شماره تلفن جدید خود را جهت اطلاع رسانی اخبار دانشگاه به آموزش دانشکده اطلاع دهند.

--1395 / 10 / 13  -12:27 تعداد مشاهدات :82

کلیه دانشجویان اعم از وزودی های بهمن 92 و بهمن 93 که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکرده اند تا قبل از امتحانات اقدام نمایند.

--1395 / 10 / 12  -13:17 تعداد مشاهدات :77

کلیه دانشجویان ورودی بهمن 95 (ترم اول) شروع کلاس ها از تاریخ 16 / 11 / 1395 می باشد .

--1395 / 10 / 12  -12:1 تعداد مشاهدات :180

معرفی خوابگاه در بدو ورود دانشجو انجام خواهد شد. و هزینه خوابگاه 4500000 ریال می باشد.

--1395 / 10 / 12  -11:37 تعداد مشاهدات :109

آموزشپژوهشدانشجویی فرهنگیآمار و فن آوری اطلاعات