شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums

پردیس خودگردان
دانشگاه
علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان براساس تصویب نامه دومین اجلاس مورخ 30/9/65 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور بعد از تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دانشکده پزشکی در کاشان تاسیس گردیده است و به موجب مصوبه شصت و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاهها مورخ 1/10/72 دانشکده علوم پزشکی کاشان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان تبدیل شد.( اطلاعات بیشتر ... )
   

تقویم دانشگاهی

طرح دروس شعبه بین الملل

برنامه کلاسی

برنامه امتحان

اطلاعیه های آموزش

فرم های آموزش

کد دروس

آیین نامه های آموزشی

کارشناسی ارشد
 

 
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال تحصیلی1396 -1395رشته پزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

--1395 / 07 / 04  -11:0 تعداد مشاهدات :728


--1395 / 06 / 18  -9:49 تعداد مشاهدات :349

پنجاه و پنجمین دوره امتحان جامع علوم پایه پزشکی در روز پنج شنبه مورخ 11 شهریور ماه 1395 در محل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار می گردد.

--1395 / 06 / 09  -11:35 تعداد مشاهدات :215

آموزشپژوهشدانشجویی فرهنگیآمار و فن آوری اطلاعات