دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

11:36:28 AM 1397 / 12 / 28
 

اولین جلسه هیئت امنا دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 94 برگزار شد.
چهل و یکمین جلسه هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی کاشان با محوریت بررسی بودجه تفصیلی سال جاری دانشگاه روز یکشنبه 23/ 1/ 94 در ستاد مرکزی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید.

تاریخ : 1394 / 01 / 24 -14:4


دومین جلسه هیأت امناء دانشگا ه علوم پزشکی کاشان در سال 93 برگزار گردید.
چهلمین جلسه هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی کاشان با محوریت ارائه گزارش حسابرس سال 92 دانشگاه ، روز یکشنبه 10/ 12/ 93 در تهران برگزار شد.

تاریخ : 1393 / 12 / 11 -13:51


برگزاری جلسه هماهنگی هیئت امنا دانشگاه با حضور اعضای محترم هیئت امنا
جلسه هماهنگی هیئت امنا دانشگاه با حضور اعضای محترم هیئت امنا در مورخ 7/10/93 در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.

تاریخ : 1393 / 10 / 10 -11:29


اولین جلسه هیئت امنا دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 93 برگزار شد
سی و نهمین جلسه هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 93 با محوریت گزارش عملکرد سال 92 و بودجه تفضیلی دانشگاه روز دوشنبه 29/2/93 در تهران برگزار گردید.

تاریخ : 1393 / 02 / 30 -11:39


بودجه تفضیلی(جدید)

تاریخ : 1393 / 02 / 01 -12:49


فرم جدید گزارش عملکرد دانشگاه

تاریخ : 1393 / 02 / 01 -12:43


اعتبارات بخش سلامت در سال 1393

تاریخ : 1393 / 01 / 23 -12:39


چهارمین جلسه کمیته منابع مالی هیئت امنا دانشگاه برگزار گردید.

تاریخ : 1392 / 12 / 19 -12:5


سومین جلسه کمیته منابع درآمدی هیئت امناء دانشگاه برگزار گردید.
سومین جلسه کمیته منابع درآمدی هیئت امنا دانشگاه در تاریخ 92/10/24 تشکیل گردید.

تاریخ : 1392 / 11 / 07 -11:55


دومین نشست هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد
دومین جلسه هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال جاری با محوریت گزارش حسابرسی سال 91 دانشگاه، روز یکشنبه مورخ 10/9/92 در تهران برگزار شد.

تاریخ : 1392 / 09 / 17 -13:12

RSS اخبار هیات امناء دانشگاه
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  
صفحه 3 از 4   تعداد اخبار اين گروه خبري: 33