دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

10:56:55 AM 1397 / 09 / 21
 

برگزاری جلسه هماهنگی هیئت امنا دانشگاه با حضور اعضای محترم هیئت امنا
جلسه هماهنگی هیئت امنا دانشگاه با حضور اعضای محترم هیئت امنا در مورخ 7/10/93 در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.

تاریخ : 1393 / 10 / 10 -11:29


اولین جلسه هیئت امنا دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 93 برگزار شد
سی و نهمین جلسه هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 93 با محوریت گزارش عملکرد سال 92 و بودجه تفضیلی دانشگاه روز دوشنبه 29/2/93 در تهران برگزار گردید.

تاریخ : 1393 / 02 / 30 -11:39


بودجه تفضیلی(جدید)

تاریخ : 1393 / 02 / 01 -12:49


فرم جدید گزارش عملکرد دانشگاه

تاریخ : 1393 / 02 / 01 -12:43


اعتبارات بخش سلامت در سال 1393

تاریخ : 1393 / 01 / 23 -12:39


چهارمین جلسه کمیته منابع مالی هیئت امنا دانشگاه برگزار گردید.

تاریخ : 1392 / 12 / 19 -12:5


سومین جلسه کمیته منابع درآمدی هیئت امناء دانشگاه برگزار گردید.
سومین جلسه کمیته منابع درآمدی هیئت امنا دانشگاه در تاریخ 92/10/24 تشکیل گردید.

تاریخ : 1392 / 11 / 07 -11:55


دومین نشست هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد
دومین جلسه هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال جاری با محوریت گزارش حسابرسی سال 91 دانشگاه، روز یکشنبه مورخ 10/9/92 در تهران برگزار شد.

تاریخ : 1392 / 09 / 17 -13:12


دومین جلسه کمیته درآمدی هیئت امناء دانشگاه برگزار گردید.
دومین جلسه کمیته درآمدی هیئت امناء دانشگاه برگزار گردید.

تاریخ : 1392 / 06 / 04 -11:46


اولین جلسه کمیته درآمدی هیئت امناء برگزار گردید
اولین جلسه کمیته درآمدی هیئت امناء دانشگاه در تاریخ 9/5/92 از ساعت 9 الی 11 صبح با هدف ارائه پیشنهادات ارزنده به هیئت امناء دانشگاه جهت ایجاد ظرفیتهای درآمدی جدید در سالن شهدای ستاد مرکزی برگزار گردید.

تاریخ : 1392 / 05 / 12 -12:23

RSS اخبار هیات امناء دانشگاه
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  
صفحه 3 از 4   تعداد اخبار اين گروه خبري: 31