دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

11:25:59 AM 1397 / 09 / 21
 

پنجمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء برگزار شد

تاریخ : 1396 / 02 / 28 -8:20


چهارمین نشست هیأت امناء دانشگاه در سال 95 برگزار شد
چهل و هشتمین جلسه هیات امناء دانشگاه با محوریت تصویب بودجه و برنامه عملیاتی سال 96 دانشگاه روز دوشنبه مورخ 11/25/ 95 با حضور نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل درمجلس شورای اسلامی ، اعضای هیأت امناء، دکتر امین لو مشاور وزیر و دبیر مجامع شوراها و هیأت های امناءو نیز نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درمحل دبیرخانه مرکزی هیأت های امناء در وزارت متبوع برگزار شد...

تاریخ : 1395 / 11 / 27 -11:49


سومین جلسه کمیسیون دائمی هیات امناء‌ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان برگزار شد

تاریخ : 1395 / 11 / 16 -12:36


دومین جلسه کمیسیون دائمی هیات امناء‌ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دومین جلسه کمیسیون دائمی هیات امناء‌ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان برگزار شد

تاریخ : 1395 / 10 / 08 -10:51


دومین جلسه هیأت امناء دانشگا ه علوم پزشکی کاشان در سال 95 برگزار گردید

تاریخ : 1395 / 06 / 10 -11:56


نشست سراسری روسای دبیرخانه هیات های امنا، حسابرسان، مدیران مالی و مسئولین دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ 31/ 1/ 95 برگزار گردید

تاریخ : 1395 / 02 / 04 -10:24


سومین جلسه هیأت امناء دانشگا ه علوم پزشکی کاشان در سال 1394 برگزار گردید.
چهل وسومین جلسه هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی کاشان با محوریت ارائه گزارش حسابرسی سال 1393 دانشگاه ، روز دوشنبه14/10/94 در تهران برگزار شد.

تاریخ : 1394 / 10 / 19 -11:37


دومین جلسه هیئت امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 94 برگزار گردید.
چهل و دومین جلسه هیئت امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان با محوریت ارائه گزارش شاخص های عملکردی سال 93 دانشگاه در بعد از ظهرروز چهار شنبه 28/ 5/ 94 در تهران برگزار گردید

تاریخ : 1394 / 06 / 02 -11:12


اولین جلسه هیئت امنا دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 94 برگزار شد.
چهل و یکمین جلسه هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی کاشان با محوریت بررسی بودجه تفصیلی سال جاری دانشگاه روز یکشنبه 23/ 1/ 94 در ستاد مرکزی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید.

تاریخ : 1394 / 01 / 24 -14:4


دومین جلسه هیأت امناء دانشگا ه علوم پزشکی کاشان در سال 93 برگزار گردید.
چهلمین جلسه هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی کاشان با محوریت ارائه گزارش حسابرس سال 92 دانشگاه ، روز یکشنبه 10/ 12/ 93 در تهران برگزار شد.

تاریخ : 1393 / 12 / 11 -13:51

RSS اخبار هیات امناء دانشگاه
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  
صفحه 2 از 4   تعداد اخبار اين گروه خبري: 31