دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

6:13:25 PM 1398 / 06 / 30
 
اخبار هیات امناء دانشگاه

جلسه هیأت امناء دانشگاه با حضور سرپرست محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

دور دوم جلسه هیأت امناء دانشگاه در سال 97 برگزار گردید.

 پنجاه و پنجمین جلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان با محوریت گزارش حسابرسی سال 96  با حضور دکتر نمکی؛ سرپرست محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر نجفی خواه؛ نماینده محترم وزیر و دبیر مجامع شوراها و هیأت های امناء دانشگاه های علوم پزشکی کشور، رئیس دانشگاه، اعضای محترم  هیأت امناء، دکتر قاسمی؛ نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان و  نمایندگان معاونت های ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در روز یکشنبه 07 /11 /97 در تهران برگزار گردید.

در این جلسه دکتر نمکی با اشاره به ضرورت اولویت بندی در مصرف و هزینه کرد منابع، یکی از رسالت های حال حاضر دانشگاه را استقرار زیرساخت های درمان سرپایی از جمله پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع، پزشکی خانواده، و گایدلاین های بالینی عنوان نمودند.

ایشان همچنین با توجه به لزوم کنترل بیماریهای غیرواگیر، بر نقش دانشگاه در آموزش همگانی و اصلاح سبک زندگی تأکید نمودند.

 دکتر کوچکی در این جلسه گزارشی از مهم ترین اقدامات انجام شده در دانشگاه در حوزه های مختلف از جمله بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش و پروژه های طرح تحول سلامت را ارائه نمودند. پروژه های در دست انجام و آماده بهره برداری، و نیز مطالبات دانشگاه از سازمانهای بیمه گر، از دیگر موضوعات مطرح شده توسط رئیس محترم دانشگاه در این جلسه بود. 

دکتر مصداقی نیا عضو محترم هیأت امناء دانشگاه ضمن تشکر از برنامه های آقای دکتر نمکی، از ایشان درخواست نمودند نظام ارجاع را تا استقرار کامل پیگیری نمایند. همچنین ایشان بر استفاده از ظرفیت شورای عالی سلامت کشور برای ارتقاء سلامت جامعه تأکید نمودند.

گزارش حسابرسی سال مالی 1396 ارائه و عملکرد مقبول مالی دانشگاه مورد تأیید و تصویب اعضاء هیأت امناء دانشگاه قرار گرفت.

بررسی پیشنهادات اختصاصی و مشترک از دیگر موضوعات این جلسه بود.