دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

12:10:49 AM 1397 / 07 / 26
 

اولین جلسه هیأت امناء دانشگاه در سال 97 برگزار گردید.
پنجاه و چهارمین جلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان با محوریت ارائه گزارش شاخص های عملکردی و بودجه سال 96 با حضور مشاور محترم وزیر و دبیر مجامع شوراها و هیأت امناء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس دانشگاه، اعضای محترم هیأت امناء، نمایندگان معاونت های ستادی وزارت متبوع و اعضای هیأت رئیسه روز سه شنبه 19 /04 /97 در تهران محل دبیرخانه مرکزی هیأت امناء وزارت متبوع برگزار گردید

تاریخ : 1397 / 04 / 20 -12:41


کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه برگزار گردید.
نهمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء با حضور اعضای منتخب در محل دفتر ریاست دانشگاه در تاریخ 07/04/97 با محوریت ارائه گزارش شاخص های عملکردی، عملکرد بودجه سال 96 و بررسی دستور مشترک دور اول جلسات هیأت امناء دانشگاه ها و پیشنهادات اختصاصی دانشگاه تشکیل شد.

تاریخ : 1397 / 04 / 09 -8:53


دور سوم جلسه هیأت امناء دانشگاه در سالجاری برگزار شد
پنجاه و دومین جلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان با محوریت گزارش حسابرسی سال 95 با حضور مشاور وزیر و دبیر مجامع شوراها و هیأت های امناءو نمایندگان معاونت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعضای هیأت امناء و هیأت رئیسه دانشگاه در سالن دکتر قریب دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان روز شنبه 18 /09/ 96 برگزار گردید.

تاریخ : 1396 / 09 / 19 -10:22


سومین نشست هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 95
سومین نشست هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 95 برگزار شد

تاریخ : 1395 / 10 / 08 -11:27


جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء برگزار شد
هشتمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در تاریخ 12/ 12 /96 با حضور اعضای منتخب در سالن دکتر قریب دانشکده پزشکی دانشگاه با محوریت بررسی بودجه 97، انتخاب مؤسسه حسابرسی سال 97 و بررسی دستور مشترک دور چهارم جلسات هیأت امناء دانشگاه¬ها و پیشنهادات اختصاصی تشکیل شد.

تاریخ : 1396 / 12 / 16 -8:8


کارگاه توجیهی آشنایی با هیأت امناء دانشگاهها برگزار گردید
کارگاه توجیهی آشنایی با هیأت امناء دانشگاه¬ها در ساعت 12-9 روز پنج شنبه مورخ 28 /10/ 1396 با حضور نمایندگان کلیه واحد های دانشگاه در سالن شهدای ستاد مرکزی توسط دبیرخانه دائمی هیات امناء دانشگاه برگزار گردید.

تاریخ : 1396 / 11 / 02 -10:40


جلسه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد
پنجاه و یکمین جلسه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی کاشان با محوریت ارائه گزارش برنامه عملیاتی سال 95 دانشگاه، ارائه گزارش عملکرد، تصویب اصلاحیه بودجه سال 95 ، و بررسی پیشنهادات اختصاصی دانشگاه در تاریخ 4/6 /96 با حضور مشاور وزیر و دبیر مجامع و هیأت های امناء وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، نماینده مردم شهرستان های کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی، اعضای هیأت امناء و نمایندگان معاونت های وزارت متبوع و هیأت رئیسه دانشگاه در محل دبیرخانه مرکزی هیأت های امناء وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید.

تاریخ : 1396 / 06 / 05 -13:7


شرکت اعضاء هیأت امناء دانشگاه در اجلاس سراسری هیأت های امنای دانشگاه‌ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور
نشست سراسری اعضای هیات امنای دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور با حضور رییس محترم مجلس شورای اسلامی ، وزیر محترم بهداشت و اعضای حقوقی و حقیقی هیأت های امنای دانشگاهها، با هدف بحث و بررسی مصوبات و اقدامات هیأت های امنا در جهت پیشبرد اهداف و دستاوردهای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در روز سه شنبه 03/05/96 از ساعت 8 صبح درتهران سالن همایشهای سازمان صدا و سیما تشکیل شد.

تاریخ : 1396 / 05 / 07 -13:19


اولین جلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1396 برگزار گردید
جلسه مشترک هیأت امناء دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه 7 کشور در روز یکشنبه مورخ 96/2/17به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار گردید.

تاریخ : 1396 / 02 / 28 -8:39


پنجمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء برگزار شد

تاریخ : 1396 / 02 / 28 -8:20

RSS اخبار هیات امناء دانشگاه
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  
صفحه 1 از 3   تعداد اخبار اين گروه خبري: 30