دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

2:15:52 AM 1397 / 09 / 21
 

برگزاری دومین جلسه هماهنگی مسئولین پایش برنامه عملیاتی معاونت های دانشگاه در سال 97
دومین جلسه هماهنگی مسئولین پایش برنامه عملیاتی دانشگاه در سال 1397با محوریت ارائه گزارش تحلیلی وضعیت برنامه عملیاتی معاونت های دانشگاه در شش ماهه اول سال با حضور مدیر محترم حوزه ریاست دانشگاه؛ آقای دکتر مفرح ، مدیر پایش برنامه عملیاتی دانشگاه؛ آقای محمدحسین زیلوچی، مسئولین پایش معاونت های دانشگاه و آقای گلیاسیان؛ کارشناس پایش برنامه عملیاتی در روز دوشنبه مورخ 28 /08/ 97 در سالن شهدا برگزار گردید.

تاریخ : 1397 / 08 / 29 -9:19


اولین جلسه هیأت امناء دانشگاه در سال 97 برگزار گردید.
پنجاه و چهارمین جلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان با محوریت ارائه گزارش شاخص های عملکردی و بودجه سال 96 با حضور مشاور محترم وزیر و دبیر مجامع شوراها و هیأت امناء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس دانشگاه، اعضای محترم هیأت امناء، نمایندگان معاونت های ستادی وزارت متبوع و اعضای هیأت رئیسه روز سه شنبه 19 /04 /97 در تهران محل دبیرخانه مرکزی هیأت امناء وزارت متبوع برگزار گردید

تاریخ : 1397 / 04 / 20 -12:41


کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه برگزار گردید.
نهمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء با حضور اعضای منتخب در محل دفتر ریاست دانشگاه در تاریخ 07/04/97 با محوریت ارائه گزارش شاخص های عملکردی، عملکرد بودجه سال 96 و بررسی دستور مشترک دور اول جلسات هیأت امناء دانشگاه ها و پیشنهادات اختصاصی دانشگاه تشکیل شد.

تاریخ : 1397 / 04 / 09 -8:53


دور سوم جلسه هیأت امناء دانشگاه در سالجاری برگزار شد
پنجاه و دومین جلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان با محوریت گزارش حسابرسی سال 95 با حضور مشاور وزیر و دبیر مجامع شوراها و هیأت های امناءو نمایندگان معاونت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعضای هیأت امناء و هیأت رئیسه دانشگاه در سالن دکتر قریب دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان روز شنبه 18 /09/ 96 برگزار گردید.

تاریخ : 1396 / 09 / 19 -10:22


سومین نشست هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 95
سومین نشست هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 95 برگزار شد

تاریخ : 1395 / 10 / 08 -11:27


جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء برگزار شد
هشتمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در تاریخ 12/ 12 /96 با حضور اعضای منتخب در سالن دکتر قریب دانشکده پزشکی دانشگاه با محوریت بررسی بودجه 97، انتخاب مؤسسه حسابرسی سال 97 و بررسی دستور مشترک دور چهارم جلسات هیأت امناء دانشگاه¬ها و پیشنهادات اختصاصی تشکیل شد.

تاریخ : 1396 / 12 / 16 -8:8


کارگاه توجیهی آشنایی با هیأت امناء دانشگاهها برگزار گردید
کارگاه توجیهی آشنایی با هیأت امناء دانشگاه¬ها در ساعت 12-9 روز پنج شنبه مورخ 28 /10/ 1396 با حضور نمایندگان کلیه واحد های دانشگاه در سالن شهدای ستاد مرکزی توسط دبیرخانه دائمی هیات امناء دانشگاه برگزار گردید.

تاریخ : 1396 / 11 / 02 -10:40


جلسه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد
پنجاه و یکمین جلسه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی کاشان با محوریت ارائه گزارش برنامه عملیاتی سال 95 دانشگاه، ارائه گزارش عملکرد، تصویب اصلاحیه بودجه سال 95 ، و بررسی پیشنهادات اختصاصی دانشگاه در تاریخ 4/6 /96 با حضور مشاور وزیر و دبیر مجامع و هیأت های امناء وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، نماینده مردم شهرستان های کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی، اعضای هیأت امناء و نمایندگان معاونت های وزارت متبوع و هیأت رئیسه دانشگاه در محل دبیرخانه مرکزی هیأت های امناء وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید.

تاریخ : 1396 / 06 / 05 -13:7


شرکت اعضاء هیأت امناء دانشگاه در اجلاس سراسری هیأت های امنای دانشگاه‌ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور
نشست سراسری اعضای هیات امنای دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور با حضور رییس محترم مجلس شورای اسلامی ، وزیر محترم بهداشت و اعضای حقوقی و حقیقی هیأت های امنای دانشگاهها، با هدف بحث و بررسی مصوبات و اقدامات هیأت های امنا در جهت پیشبرد اهداف و دستاوردهای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در روز سه شنبه 03/05/96 از ساعت 8 صبح درتهران سالن همایشهای سازمان صدا و سیما تشکیل شد.

تاریخ : 1396 / 05 / 07 -13:19


اولین جلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1396 برگزار گردید
جلسه مشترک هیأت امناء دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه 7 کشور در روز یکشنبه مورخ 96/2/17به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار گردید.

تاریخ : 1396 / 02 / 28 -8:39

RSS اخبار هیات امناء دانشگاه
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  
صفحه 1 از 4   تعداد اخبار اين گروه خبري: 31