دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

5:48:02 PM 1398 / 06 / 28
 
جستجو برای:   جستجو در:  
موارد يافته شده : 6 - صفحه 1 از 1   ::: صفحه جاری :   1

 

بسته به شرایط مرکز مجری برنامه پزشک خانواده می تواند هم در داخل مرکز باشد و یا بعنوان یک واحد قمر از مرکز مجری در داخل مطب باشد بهر حال مرکز مجری نقش محوری و مدیریتی را در حالت دوم خواهد داشت


1391 / 03 / 20 

 

محدودیت زمانی برای ثبت نام وجود ندارد این یک برنامه دائمی است و افراد بر اساس نظر سوپروایزرهای دانشگاهی در صورت داشتن شرایط مورد نظر دعوت به همکاری می شوند


1391 / 03 / 20 

 

برای کد رهگیری در سامانه دانشگاه با مرکز آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه و جهت سامانه کشوری با معاونت بهداشتی دانشگاه، واحد گسترش خانم نوابی تماس بگیرید.


1391 / 03 / 20 

 

پزشکان استخدامی که در واحدهای ستادی فعایت دارند می توانند در شیفت عصر وتا سقف 1250 نفر جمعیت تحت پوشش به عنوان پزشک خانواده در محل مطب خودفعالیت داشته باشند.


1391 / 03 / 20 

 

درصورتی که نیمه وقت باشد می تواند تا سقف 1250نفر جمعیت تحت پوشش داشته باشد و به همان نسبت سرانه کمتری دریافت می کند.


1391 / 03 / 20 

 

هرپزشک باید اتاق ویزیت جدا داشته باشد و تنها تا سقف 2500 نفر می تواند جمعیت تحت پوشش داشته باشد و تمامی خدمات سلامتی این افرادبراساس بسته خدمت بر عهده پزشک خانواده مربوطه می باشد.


1391 / 03 / 20 

  ارسال سوال:

نام:


ایمیل:
   

سوال: