دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

6:38:53 PM 1397 / 05 / 25
 

ارتباط با مدیران دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 صفحه پورتال

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

E-mail

دکتر حمید رضا بنفشه

معاون غذا و دارو دانشگاه

55473025-6

_

55472939

FDA-Ad@kaums.ac.ir
banafsheh_h@kaums.ac.ir

دکتر مسعود نساج

سرپرست امور عمومی

55473025-6

_

55472939

_

دکتر محمد حسین خیاط کاشانی

مسئول واحد نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

55473025-6

 

 

_

55472939

khayat_ho@kaums.ac.ir

دکتر سعید نوری

مسئول واحد نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

55473025-6

_

55472939

FDA-Fhco@kaums.ac.ir

دکتر رضا شرافتی

مسئول آزمایشگاه کنترل غذا

55473025-6

 

_

55472939

_

حسین گیوه چین مسوول امور اداری

55473025-6

_

55472939