دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

7:06:58 PM 1398 / 04 / 26
 

نشست شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان کاشان برگزار شد
نشست شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان کاشان با حضور رییس دانشگاه، فرماندار ویژه شهرستان کاشان و جمعی از مسوولین شهرستان و دانشگاه روز یکشنبه مورخ 25/7/95 در سالن دکتر محمد قریب دانشکده پزشکی برگزار شد.

تاریخ : 1395 / 07 / 25 -15:38


شعار روز ملی مبارزه با سل "هم پیمان تا پایان سل"
سرپرست شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل اظهار داشت: شعار روز ملی مبارزه با سل "هم پیمان تا پایان سل" نامگذاری شده است.

تاریخ : 1395 / 07 / 24 -14:18

شعار امسال هفته سلامت بانوان:
سلامت زنان، خانواده سالم، جامعه پویا
معاون بهداشتی دانشگاه اظهار داشت: "سلامت زنان، خانواده سالم، جامعه پویا" شعار امسال هفته ملی سلامت بانوان ایرانی است.

تاریخ : 1395 / 07 / 24 -14:17


برگزاری جلسه هماهنگی کارشناسان تغذیه بیمارستان ها در خصوص برنامه اعتباربخشی بیمارستان ها
در راستای اهمیت برنامه اعتباربخشی بیمارستان ها، جلسه ای جهت هم اندیشی و تبادل نظر در خصوص سنجه های مربوط به تغذیه بیمارستان ها برگزار گردید.

تاریخ : 1395 / 07 / 24 -12:3


جلسه پایش برنامه عملیاتی حوزه پرستاری در معاونت درمان برگزار شد
جلسه پایش عملکرد حوزه پرستاری در برنامه عملیاتی دانشگاه با حضورمدیر و کارشناسان دفتر پرستاری دانشگاه و مسئول برنامه مذکور برگزار گردید.

تاریخ : 1395 / 07 / 24 -11:54


برگزاری گردهمایی دانشجویان جدیدالورود شاهد و ایثارگر دانشگاه
جلسه گردهمایی دانشجویان جدیدالورود شاهد و ایثارگر دانشگاه با حضور دبیر این ستاد و اساتید مشاور در سالن طبیب برگزار شد.

تاریخ : 1395 / 07 / 22 -10:51


حضور رییس دانشگاه و جمعی از مسئولین در مراسم تشییع شهید مدافع حرم و دفاع مقدس در کاشان
رییس دانشگاه و جمعی از مسئولین و مدیران امروز صبح مورخ 19/7/95 در مراسم تشییع شهید مدافع حرم و دفاع مقدس در کاشان حضور یافتند.

تاریخ : 1395 / 07 / 19 -13:12


جلسه پایش عملکرد امور مالی دانشگاه برگزار شد
جلسه پایش عملکرد امور مالی دانشگاه روز یک شنبه مورخ 18/07/95 در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

تاریخ : 1395 / 07 / 19 -13:11

برای نخستین بار در کشور:
تعبیهS-ICD به روش دو برش در بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام شد
برای نخستین بار در کشور، تعبیهS-ICD (زیرجلدی) به روش دو برش در مرکز قلب امام علی (ع) مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان انجام شد.

تاریخ : 1395 / 07 / 19 -13:5


برگزاری جلسه هماهنگی فعالیت های روابط عمومی حوزه معاونت درمان / تکریم و معارفه مسئول روابط عمومی معاونت درمان
نشستی در راستای ارتقاء کیفیت اقدامات و فعالیت ها روابط عمومی و هماهنگی مسئولین واحدها با این حوزه روز یکشنبه مورخ 18/7/95 با حضور نماینده روابط عمومی دانشگاه در معاونت درمان برگزار شد.

تاریخ : 1395 / 07 / 19 -13:2


برگزاری نشست کارشناسی نقشه های ساختمانی بیمارستان بهشتی در معاونت درمان دانشگاه
در راستای لزوم اعمال تغییرات در طرح توسعه اورژانس مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی و بازنگری روند طراحی نقشه های ساختمانهای MRI، بخش های مراقبت ویژه نوزادانNICU) )و نوزادان در خصوص خدمت رسانی مطلوب به بیماران جلسه ای برگزار شد.

تاریخ : 1395 / 07 / 19 -13:0


برگزاری جلسه کمیسیون تخصصی هیات ممیزه بررسی و تعیین امتیازات فرهنگی، تربیتی و اجتماعی اعضای هیات علمی دانشگاه
سی و یکمین جلسه کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه بررسی و تعیین امتیازات فرهنگی، تربیتی و اجتماعی اعضای هیات علمی دانشگاه روز شنبه مورخ 17/7/95 در دفتر معاونت فرهنگی دانشجویی برگزار شد.

تاریخ : 1395 / 07 / 18 -12:44


شورای سیاست گذاری طرح تحول نظام سلامت در حوزه آموزش برگزار شد
شورای سیاست گذاری طرح تحول نظام سلامت در حوزه آموزش با حضور رییس دانشگاه و سایر اعضاء روز شنبه مورخ 17/7/95 در سالن شهدا ستاد مرکزی برگزار شد.

تاریخ : 1395 / 07 / 18 -12:38

در راستای ارتقای سلامت سالمندان:
وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی کاشان تقدیر کرد
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، از تقدیر وزارت بهداشت از این دانشگاه در راستای ارتقای سلامت سالمندان خبر داد.

تاریخ : 1395 / 07 / 18 -11:1

به همت دانشگاه علوم پزشکی کاشان صورت گرفت:
پوشش امداد زمینی و هوایی مراسم سنتی – مذهبی قالیشویان
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه، از پوشش امداد زمینی و هوایی مراسم سنتی – مذهبی قالیشویان در تاریخ های 9 و 16 مهرماه سال جاری خبر داد.

تاریخ : 1395 / 07 / 17 -17:23


هشتاد و هفتمین جلسه شورای درمان دانشگاه برگزار شد
هشتاد و هفتمین جلسه شورای درمان دانشگاه با حضور معاون درمان، سرپرست و مدیران شبکه بهداشت درمان آران و بیدگل و روسا و مدیران بیمارستان‌های تابعه دانشگاه در تاریخ 14/7/1395 تشکیل گردید.

تاریخ : 1395 / 07 / 17 -12:13

RSS اخبار
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  -  240  -  241  -  242  -  243  -  244  -  245  -  246  -  247  -  248  -  249  -  250  -  251  -  252  -  253  -  254  -  255  -  256  -  257  -  258  -  259  -  260  -  261  -  262  -  263  -  264  -  265  -  266  -  267  -  268  -  269  -  270  -  271  -  272  -  273  -  274  -  275  -  276  -  277  -  278  -  279  -  280  -  281  -  282  -  283  -  284  -  285  -  286  -  287  -  288  -  289  -  290  -  291  -  292  -  293  -  294  -  295  -  296  -  297  -  298  -  299  -  300  -  301  -  302  -  303  -  304  -  305  -  306  -  307  -  308  -  309  -  310  -  311  -  312  -  313  -  314  -  315  -  316  -  317  -  318  -  319  -  320  -  321  -  322  -  323  -  324  -  325  -  326  -  327  -  328  -  329  -  330  -  331  -  332  -  333  -  334  -  335  -  336  -  337  -  338  -  339  -  340  -  341  -  342  -  343  -  344  -  345  -  346  -  347  -  348  -  349  -  350  -  351  -  352  -  353  -  354  
صفحه 99 از 354   تعداد اخبار اين گروه خبري: 5662