دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

9:29:19 AM 1398 / 06 / 04
 
رئیس دانشگاه:
خیرین سلامت کاشان پیشگام امور خیر در کشور هستند
رئیس دانشگاه گفت: خیرین سلامت کاشان پیشگام امور خیر در کشور هستند.

تاریخ : 1398 / 04 / 02 -6:52


تغییر سبک زندگی مهم ترین اقدام در پیشگیری و کنترل فشارخون بالا
معاون بهداشتی دانشگاه گفت: تغییر سبک زندگی مهم ترین اقدام در پیشگیری و کنترل فشارخون بالا است.

تاریخ : 1398 / 04 / 02 -6:51


نشست رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری و مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت با معاون توسعه مدیریت دانشگاه و مدیران این حوزه
نشست رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری و مدیر کل منابع انسانی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مدیران این حوزه روز پنج شنبه مورخ 30/3/98 در سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.

تاریخ : 1398 / 04 / 01 -8:24


استقبال از طرح ملی سنجش فشار خون در بیمارستان کارگرنژاد
طرح ملی سنجش فشار خون در بیمارستان کارگرنژاد مورد استقبال همکاران و مراجعین این بیمارستان قرار گرفت.

تاریخ : 1398 / 04 / 01 -8:23


تقدیر رئیس دانشگاه از پروفسورSchroeder عضو هیات علمی دانشگاه هامبورگ آلمان
رئیس دانشگاه از پروفسور یواخیم شرودرSchroeder متخصص توانبخشی و علوم اجتماعی و عضو هیات علمی دانشگاه هامبورگ آلمان تقدیر کرد.

تاریخ : 1398 / 03 / 29 -15:12


برگزاری نشست معاون تحقیقات و فناوری و روسای مراکز تحقیقات دانشگاه با پروفسورSchroeder عضو هیات علمی دانشگاه هامبورگ آلمان
برگزاری نشست معاون تحقیقات و فناوری و روسای مراکز تحقیقات دانشگاه با پروفسورSchroeder عضو هیات علمی دانشگاه هامبورگ آلمان

تاریخ : 1398 / 03 / 29 -15:10


راه اندازی ایستگاه کنترل فشار خون در بیمارستان متینی
مدیر بیمارستان متینی از راه اندازی ایستگاه کنترل فشار خون در بیمارستان متینی خبر داد.

تاریخ : 1398 / 03 / 29 -15:9


رئیس و اعضای شورای مدیریت اجرایی بیمارستان نقوی کاشان به طرح ملی فشار خون پیوستند
رئیس بیمارستان نقوی کاشان به همراه مدیر و دیگر اعضای شورای مدیریت اجرایی این مرکز در طرح ملی فشار خون شرکت کردند.

تاریخ : 1398 / 03 / 29 -15:8


نشست شورای آموزشی دانشگاه برگزار شد
نشست شورای آموزشی دانشگاه با حضور معاون آموزشی و سایر اعضای برگزار شد.

تاریخ : 1398 / 03 / 29 -15:7


برگزاری نشست بررسی چالش های توانبخشی در سالمندان و معلولین با حضور پروفسورSchroeder عضو هیات علمی دانشگاه هامبورگ آلمان
نشست مشترک بررسی چالش های توانبخشی در سالمندان و معلولین با حضور پروفسورSchroeder متخصص توانبخشی و علوم اجتماعی و عضو هیات علمی دانشگاه هامبورگ آلمان در روز شنبه مورخ 25 /03 /98 در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

تاریخ : 1398 / 03 / 29 -8:19


57 هزار نفر از مردم کاشان و آران و بیدگل به کمپین ملی کنترل فشارخون پیوستند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: بیش از 57 هزار نفر از مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل به کمپین ملی کنترل فشارخون پیوستند.

تاریخ : 1398 / 03 / 27 -15:25


40 درصد افراد مبتلا به فشار خون بالا از بیماری خود خبر ندارند
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: 40 درصد از افراد مبتلا به فشار خون بالا از بیماری خود خبر ندارند.

تاریخ : 1398 / 03 / 27 -15:23


کمیته دانشگاهی تحول نظام سلامت برگزار شد
کمیته دانشگاهی تحول نظام سلامت با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضا، یکشنبه 26/3/98 در سالن شهدا ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.

تاریخ : 1398 / 03 / 27 -8:8


شورای عالی طرح های عمرانی دانشگاه برگزار شد
شورای عالی طرح های عمرانی با حضور رئیس دانشگاه، معاون توسعه مدیریت و منابع، مدیر توسعه منابع فیزیکی، مدیران حوزه ستادی شنبه 25/03/98 در سالن شهدا ستاد مرکزی برگزار شد.

تاریخ : 1398 / 03 / 27 -8:7


کارکنان حوزه ستادی معاونت آموزشی به کمپین ملی کنترل فشارخون پیوستند
در راستای اجرای بسیج ملی فشار خون بالا، کارکنان حوزه ستادی معاونت آموزشی به این کمپین ملی پیوستند.

تاریخ : 1398 / 03 / 26 -9:19


اجرای بسیج ملی فشار خون بالا در پنج مصلی نماز جمعه شهرستان کاشان
معاون بهداشتی دانشگاه، از اجرای بسیج ملی فشار خون بالا در پنج مصلی نماز جمعه شهرستان کاشان خبر داد.

تاریخ : 1398 / 03 / 25 -15:2

RSS اخبار
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  -  240  -  241  -  242  -  243  -  244  -  245  -  246  -  247  -  248  -  249  -  250  -  251  -  252  -  253  -  254  -  255  -  256  -  257  -  258  -  259  -  260  -  261  -  262  -  263  -  264  -  265  -  266  -  267  -  268  -  269  -  270  -  271  -  272  -  273  -  274  -  275  -  276  -  277  -  278  -  279  -  280  -  281  -  282  -  283  -  284  -  285  -  286  -  287  -  288  -  289  -  290  -  291  -  292  -  293  -  294  -  295  -  296  -  297  -  298  -  299  -  300  -  301  -  302  -  303  -  304  -  305  -  306  -  307  -  308  -  309  -  310  -  311  -  312  -  313  -  314  -  315  -  316  -  317  -  318  -  319  -  320  -  321  -  322  -  323  -  324  -  325  -  326  -  327  -  328  -  329  -  330  -  331  -  332  -  333  -  334  -  335  -  336  -  337  -  338  -  339  -  340  -  341  -  342  -  343  -  344  -  345  -  346  -  347  -  348  -  349  -  350  -  351  -  352  -  353  -  354  -  355  -  356  -  357  
صفحه 7 از 357   تعداد اخبار اين گروه خبري: 5708