دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

2:35:59 PM 1398 / 05 / 28
 

معاون توسعه دانشگاه از مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی بازدید کرد
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه بازدید کرد...

تاریخ : 1397 / 06 / 24 -11:57


جلسه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه برگزار شد
جلسه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه، معاون درمان و سایر اعضاء روز چهارشنبه مورخ 21/6/97 در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

تاریخ : 1397 / 06 / 22 -13:47


کمیته انطباق امور با موازین شرعی دانشگاه برگزار شد
کمیته انطباق امور با موازین شرعی دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء روز چهارشنبه مورخ 21/6/97 در سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.

تاریخ : 1397 / 06 / 22 -13:46

با حضور رئیس انجمن دیابت ایران:
جشنواره غذای سالم در آران و بیدگل برگزار شد
جشنواره غذای سالم با حضور رئیس انجمن دیابت ایران و بیش از 150 بیمار دیابتی در سالن شهید استادی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدکل برگزار شد.

تاریخ : 1397 / 06 / 22 -13:44

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان:
ابتلا به عوارض جبران ناپذیر با مصرف داروی قاچاق
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: مصرف داروی قاچاق دارای عوارض جبران ناپذیر است.

تاریخ : 1397 / 06 / 18 -12:34


کمیته دانشگاهی بیمارستان 247 برگزار شد
کمیته دانشگاهی بیمارستان 247 با حضور رئیس دانشگاه، معاون درمان، اعضای گروه قلب و عروق و سایر مدعوین روز پنج شنبه 15/6/97 در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

تاریخ : 1397 / 06 / 18 -12:30


اعلام اسامی برگزیدگان دانشگاه در بخش کتبی بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت(ع) وزارت بهداشت
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه از اعلام اسامی برگزیدگان دانشگاه در بخش کتبی بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت(ع) وزارت بهداشت خبر داد.

تاریخ : 1397 / 06 / 18 -12:28


کمیسیون ماده 20 دانشگاه برگزار شد
کمیسیون ماده 20 با حضور رئیس دانشگاه و اعضاء روز چهارشنبه مورخ 14/6/97 در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

تاریخ : 1397 / 06 / 15 -11:35


یازدهمین اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان به پایان رسید
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: یازدهمین دوره اردوی جهادی بسیج دانشجویی این دانشگاه با عنوان منتظران آفتاب به کار خود پایان داد.

تاریخ : 1397 / 06 / 15 -11:33


فراخوان جذب نیروی پرستار و ماما به صورت شرکتی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد جهت تأمین نیروی پرستار و مامایی مورد نیاز در بیمارستانهای تابعه خود به استناد مجوزهای 1639/209/د مورخ 3/4/93 و 9561/209/د مورخ 6/12/96 معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع وهمچنین مصوبات مورخ 6/3/ 97 و 3/4/97 هیأت رئیسه محترم دانشگاه و از طریق آزمون کتبی و مصاحبه و با رعایت شرایط احراز مندرج در این آگهی از طریق شرکت پیمانکاری ( تامین نیرو) اقدام نمایند.

تاریخ : 1397 / 06 / 14 -8:14


نشست کارگروه زنان و خانواده در دانشگاه برگزار شد
نشست کارگروه زنان و خانواده با حضور مدیر حوزه ریاست دانشگاه و سایر اعضاء روز دوشنبه مورخ 12/6/97 در سالن شهدای ستاد مرکزی برگزار شد.

تاریخ : 1397 / 06 / 13 -15:14


برگزاری شورای عالی طرح های عمرانی در دانشگاه
شورای عالی طرح های عمرانی با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیران حوزه پشتیبانی دانشگاه روز دوشنبه مورخ 12/6/97 در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برگزار گردید.

تاریخ : 1397 / 06 / 13 -15:13


اولین همایش حمایت های روانی اجتماعی در حوادث و بلایا برگزار شد
اولین همایش حمایت های روانی در حوادث و بلایا در محل تالار سلامت معاونت بهداشتی برگزار شد.

تاریخ : 1397 / 06 / 13 -15:12


آیین گرامیداشت روز داروساز برگزار شد
به مناسبت پنجم شهریورماه، روز بزرگداشت زکریای رازی شیمیدان بزرگ ایرانی و روز داروساز، آیین گرامیداشتی به همت انجمن داروسازان کاشان برگزار شد.

تاریخ : 1397 / 06 / 13 -15:11


تقدیر وزارت بهداشت از اقدامات معاونت بهداشتی دانشگاه
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه ای از اقدامات و تلاش های معاونت بهداشتی دانشگاه تقدیر کرد.

تاریخ : 1397 / 06 / 13 -15:10


موافقت قطعی با تاسیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماری های متابولیک در دانشگاه
به استناد رأی صادره در دویست و شصت و هشتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مورخ 28/5/97 با تاسیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماری های متابولیک در دانشگاه موافقت قطعی به عمل آمد.

تاریخ : 1397 / 06 / 13 -15:8

RSS اخبار
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  -  240  -  241  -  242  -  243  -  244  -  245  -  246  -  247  -  248  -  249  -  250  -  251  -  252  -  253  -  254  -  255  -  256  -  257  -  258  -  259  -  260  -  261  -  262  -  263  -  264  -  265  -  266  -  267  -  268  -  269  -  270  -  271  -  272  -  273  -  274  -  275  -  276  -  277  -  278  -  279  -  280  -  281  -  282  -  283  -  284  -  285  -  286  -  287  -  288  -  289  -  290  -  291  -  292  -  293  -  294  -  295  -  296  -  297  -  298  -  299  -  300  -  301  -  302  -  303  -  304  -  305  -  306  -  307  -  308  -  309  -  310  -  311  -  312  -  313  -  314  -  315  -  316  -  317  -  318  -  319  -  320  -  321  -  322  -  323  -  324  -  325  -  326  -  327  -  328  -  329  -  330  -  331  -  332  -  333  -  334  -  335  -  336  -  337  -  338  -  339  -  340  -  341  -  342  -  343  -  344  -  345  -  346  -  347  -  348  -  349  -  350  -  351  -  352  -  353  -  354  -  355  -  356  -  357  
صفحه 34 از 357   تعداد اخبار اين گروه خبري: 5699