دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

11:26:08 AM 1397 / 04 / 29
 
استاندار اصفهان
اعضای هیئت رئیسه دانشگاه با استاندار محترم استان اصفهان دیدار کردند
اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کاشان، روز شنبه مورخ 30/5/89 با دکتر ذاکر اصفهانی، استاندار محترم اصفهان و آقای همدانیان ، سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی این استانداری دیدار کردند

تاریخ : 1389 / 06 / 01 -10:9

پست الکترونیکی دانشگاه
ارتقاء نرم افزار مدیریت پست الکترونیکی دانشگاه
به منظور استفاده بهینه و مطمئن، مرکز مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه اقدام به ارتقاء سیستم مدیریت پست الکترونیکی دانشگاه نموده است

تاریخ : 1389 / 05 / 26 -14:3

مسابقه قرآنی
مسابقه قرآنی نور دلها برگرفته از سوره مبارکه حشر به مناسبت ماه مبارک رمضان برگزار می گردد
به مناسبت ماه مبارک رمضان، مسابقه قرآنی نور دلها برگرفته از سوره مبارکه حشر از سوی معاونت دانشجویی فرهنگی برای کارکنان دانشگاه برگزار می گردد

تاریخ : 1389 / 03 / 29 -17:21

پیاده روی
تغییر ساعت پیاده روی خانوادگی و گروه کوهنوردی همنورد در ماه مبارک رمضان
با توجه به شروع ایام ماه مبارک رمضان، ساعت حرکت گروه کوهنوردی همنورد دانشگاه و همچنین پیاده روی خانوادگی به این شرح می باشد

تاریخ : 1389 / 03 / 29 -17:22

ضیافت اندیشه
همزمان با سراسر کشور طرح سراسری ضیافت اندیشه در کاشان آغاز ‌شد
طرح سراسری ضیافت اندیشه در کاشان به عنوان نخستین و تنها شهرستان برگزارکننده این طرح در مراسمی ویژه افتتاح و آغاز شد

تاریخ : 1389 / 03 / 29 -17:23

RSS اخبار
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  -  240  -  241  -  242  -  243  -  244  -  245  -  246  -  247  -  248  -  249  -  250  -  251  -  252  -  253  -  254  -  255  -  256  -  257  -  258  -  259  -  260  -  261  -  262  -  263  -  264  -  265  -  266  -  267  -  268  -  269  -  270  -  271  -  272  -  273  -  274  -  275  -  276  -  277  -  278  -  279  -  280  -  281  -  282  -  283  -  284  -  285  -  286  -  287  -  288  -  289  -  290  -  291  -  292  -  293  -  294  -  295  -  296  -  297  -  298  -  299  -  300  -  301  -  302  -  303  -  304  -  305  -  306  -  307  -  308  -  309  -  310  -  311  -  312  -  313  -  314  -  315  -  316  -  317  -  318  -  319  
صفحه 319 از 319   تعداد اخبار اين گروه خبري: 5093