دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

1:19:59 PM 1398 / 05 / 02
 
با انجام هزینه بالغ بر 2080000000 ریال:
دستگاه سی تی اسکن بیمارستان شهید بهشتی مجدداً راه اندازی شد
سرپرست مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان از راه اندازی مجدد دستگاه سی تی اسکن این بیمارستان پس از چهار ماه وقفه خبر داد

تاریخ : 1391 / 05 / 16 -17:58


جذب 2 نفر کارشناس کامپیوتر به صورت قراردادی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد از بین واجدین شرایط نسبت به جذب 2 نفر کارشناس کامپیوتر از طریق آزمون کتبی و مصاحبه علمی به صورت قراردادی اقدام نماید:

تاریخ : 1391 / 05 / 15 -15:37


کسب رتبه علمی پژوهشی توسط مجله انگلیسی زبان تروما دانشگاه
پس از انتشار یک شماره، مجله انگلیسی زبان تروما دانشگاه (Archives of trauma research) موفق به کسب رتبه علمی پژوهشی شد.

تاریخ : 1391 / 05 / 14 -11:38


حق اولاد بدون سقف تعداد فرزند، به کارمندان وزارت بهداشت پرداخت می‌شود
براساس آیین‌نامه اداری و استخدامی مصوب دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مورخ 1/1/91، حق اولاد بدون سقف تعداد فرزندان، به کارمندان وزارت بهداشت پرداخت می‌شود.

تاریخ : 1391 / 05 / 14 -9:38


آیین اختتامیه طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاههای کاشان برگزار شد
آیین اختتامیه طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه های شهرستان کاشان روز سه شنبه مورخ 10/5/91 در محل سالن آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه برگزار شد.

تاریخ : 1391 / 05 / 14 -9:20


نشست شورای سلامت شهرستان کاشان برگزار شد
نشست فوق العاده شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان کاشان ویژه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع روز چهارشنبه مورخ 12/5/91 برگزار شد

تاریخ : 1391 / 05 / 14 -9:32

معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها:
ارتقای بینش سیاسی جامعه یک ضرورت است
معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: ارتقای بینش سیاسی جامعه به ویژه اساتید حوزه و دانشگاه و قشر دانشگاهی یک ضرورت است.

تاریخ : 1391 / 05 / 11 -14:9


سیستم HIS در کلینیک های تخصصی و پارکلینک های بیمارستان نقوی اجرا شد
مدیر بیمارستان نقوی از اجرای سیستمHIS در کلینیک های تخصصی و پارکلینک های این بیمارستان خبر داد.

تاریخ : 1391 / 05 / 10 -15:16


مراسم تودیع و معارفه سرپرست دفتر فنی دانشگاه برگزار شد
مراسم تودیع و معارفه سرپرست دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه روز یکشنبه مورخ 8/5/91 برگزار شد.

تاریخ : 1391 / 05 / 09 -16:5

معاون بهداشتی دانشگاه:
برنامه پزشک خانواده تحولی در نظام سلامت کشور است
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: برنامه پزشک خانواده تحولی در نظام سلامت کشور است.

تاریخ : 1391 / 05 / 09 -16:3


جلسه ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در دانشگاه برگزار شد
جلسه ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با حضور رئیس دانشگاه روز پنج شنبه مورخ 5/5/91 در سالن شهداء ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.

تاریخ : 1391 / 05 / 08 -15:56


اولین عمل تعویض همزمان دو دریچه قلب در کاشان انجام شد
اولین عمل تعویض همزمان دو دریچه قلب در مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان انجام شد.

تاریخ : 1391 / 05 / 07 -10:29


برنامه استراتژیک بیمارستان متینی تدوین شد
در راستای دست یابی به اهداف نقشه جامع علمی سلامت دانشگاه برنامه استراتژیک بیمارستان متینی کاشان تدوین شد.

تاریخ : 1391 / 05 / 07 -10:28


تاسیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماریهای متابولیک دانشگاه علوم پزشکی کاشان
به استناد رای صادره در دویست و هفدهمین جلسه شورای گسترس دانشگاه های علوم پزشکی مورخ 17/04/91 با تاسیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماریهای متابولیک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان موافقت اصولی به عمل آمد

تاریخ : 1391 / 05 / 05 -10:14


تاسیس مرکز تحقیقات پرستاری تروما دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
به استناد رای صادره در دویست و شانزدهمین جلسه شورای گسترس دانشگاه های علوم پزشکی مورخ 23/03/91 با تاسیس مرکز تحقیقات پرستاری تروما دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان موافقت اصولی به عمل آمد

تاریخ : 1391 / 05 / 05 -10:9


راه اندازی رشته روانشناسی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم پزشکی کاشان
به استناد رای صادره در دویست و هفدهمین جلسه شورای گسترس دانشگاه های علوم پزشکی مورخ 17/04/91 با راه اندازی رشته روانشناسی بالینی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته با ظرفیت پذیرش 5 دانشجو برای یک دوره موافقت گردید

تاریخ : 1391 / 05 / 05 -9:57

RSS اخبار
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  -  240  -  241  -  242  -  243  -  244  -  245  -  246  -  247  -  248  -  249  -  250  -  251  -  252  -  253  -  254  -  255  -  256  -  257  -  258  -  259  -  260  -  261  -  262  -  263  -  264  -  265  -  266  -  267  -  268  -  269  -  270  -  271  -  272  -  273  -  274  -  275  -  276  -  277  -  278  -  279  -  280  -  281  -  282  -  283  -  284  -  285  -  286  -  287  -  288  -  289  -  290  -  291  -  292  -  293  -  294  -  295  -  296  -  297  -  298  -  299  -  300  -  301  -  302  -  303  -  304  -  305  -  306  -  307  -  308  -  309  -  310  -  311  -  312  -  313  -  314  -  315  -  316  -  317  -  318  -  319  -  320  -  321  -  322  -  323  -  324  -  325  -  326  -  327  -  328  -  329  -  330  -  331  -  332  -  333  -  334  -  335  -  336  -  337  -  338  -  339  -  340  -  341  -  342  -  343  -  344  -  345  -  346  -  347  -  348  -  349  -  350  -  351  -  352  -  353  -  354  -  355  
صفحه 283 از 355   تعداد اخبار اين گروه خبري: 5667