دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

9:21:25 AM 1398 / 03 / 26
 
رئیس مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی ایرانی در دانشگاه:
تحقیقات در زمینه تولید داروهای گیاهی نیازمند فرهنگ سازی است
رئیس مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی ایرانی گفت: تحقیقات در زمینه تولید داروهای گیاهی نیازمند فرهنگ سازی و افزایش حمایت دولت است.

تاریخ : 1394 / 06 / 21 -14:46

در کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی عنوان شد:
طب سنتی و مدرن مکمل همدیگر هستند
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: طب سنتی و مدرن همراه و مکمل همدیگر هستند.

تاریخ : 1394 / 06 / 21 -14:45


مراسم اختتامیه نخستین کنگره بین المللی و بیست و دومین کنگره ملی فیزیولوژی و فارماکولوژی در دانشگاه برگزار شد
مراسم اختتامیه نخستین کنگره بین المللی و بیست و دومین کنگره ملی فیزیولوژی و فارماکولوژی روز جمعه مورخ 20/6/94 در دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد.

تاریخ : 1394 / 06 / 21 -8:8


ارائه مقالات در زمینه طب سنتی از ویژگی های بارز کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی بود
رئیس انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران گفت: ارائه مقالات در زمینه طب سنتی از ویژگی های بارز کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان بود.

تاریخ : 1394 / 06 / 21 -8:5

استاد دانشگاه فلوریدا آمریکا:
سطح علمی کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی در دانشگاه را عالی دانست
استاد دانشگاه فلوریدا آمریکا، سطح علمی کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی در دانشگاه را عالی دانست.

تاریخ : 1394 / 06 / 21 -8:1


جلسه دانشگاهی ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت برگزار شد
جلسه دانشگاهی ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء امروز مورخ 19/6/94 در سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.

تاریخ : 1394 / 06 / 19 -13:23

معاون پژوهشی دانشگاه:
انتقال تجربیات به نسل جوان هدف از برگزاری سمپوزیوم ها و سخنرانی ها در کنگره علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی است
معاون پژوهشی دانشگاه گفت: انتقال تجربیات به نسل جوان هدف از برگزاری سمپوزیوم ها و سخنرانی ها در کنگره علمی بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی است.

تاریخ : 1394 / 06 / 19 -13:0

رئیس دانشگاه عنوان کرد:
جدیدترین دستاوردهای علمی در کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ارائه شد
رئیس دانشگاه اظهار داشت: جدیدترین دستاوردهای علمی حوزه فیزیولوژی و فارماکولوژی در کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی در دانشگاه ارائه شد.

تاریخ : 1394 / 06 / 19 -13:18


برگزاری نمایشگاه های متعدد در حاشیه کنگره بین اللملی فیزیولوژی و فارماکولوژی در دانشگاه
نمایشگاه های متعددی در حاشیه نخستین کنگره بین المللی و بیست و دومین کنگره ملی فیزیولوژی و فارماکولوژی در دانشگاه در حال برگزاری است.

تاریخ : 1394 / 06 / 19 -12:56

دبیر علمی کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی در دانشگاه:
تاکنون 636 مقاله در این کنگره ارائه شده است
دبیر علمی نخستین کنگره بین المللی و بیست و دومین کنگره ملی فیزیولوژی و فارماکولوژی در دانشگاه گفت: تاکنون 636 مقاله در این کنگره ارائه شده است.

تاریخ : 1394 / 06 / 19 -12:19


برگزاری نمایشگاه های متعدد در حاشیه کنگره بین اللملی فیزیولوژی و فارماکولوژی در دانشگاه
نمایشگاه های متعددی در حاشیه نخستین کنگره بین المللی و بیست و دومین کنگره ملی فیزیولوژی و فارماکولوژی در دانشگاه در حال برگزاری است.

تاریخ : 1394 / 06 / 19 -12:10

در راستای اجرای طرح تحول سلامت:
رییس دانشگاه به صورت سرزده از مرکز بهداشتی درمانی بازدید کرد
رئیس دانشگاه در راستای بررسی روند اجرای طرح تحول درنظام سلامت، از مرکز بهداشتی رواند بازدید کرد.

تاریخ : 1394 / 06 / 19 -11:13


آغاز ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در دانشگاه
ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه آغاز شد.

تاریخ : 1394 / 06 / 18 -16:53

وزیر بهداشت در کنگره بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی:
لزوم کیفی سازی پژوهش ها و خلق ثروت/ دانشجویان با انتخاب درست الگو راه‌های پیشرفت را سریع‌تر بپیمایند
وزیر بهداشت گفت: در انجام کارهای علمی توجه به کیفیت ضروری است و این در حالیست که تخقیقات باید به سمت خلق ثروت هم پیش رود.

تاریخ : 1394 / 06 / 18 -16:50


سومین روز کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی در دانشگاه در حال برگزاری است
سومین روز کنگره بین المللی و بیست و دومین کنگره ملی فیزیولوژی و فارماکولوژی در دانشگاه در حال برگزاری است.

تاریخ : 1394 / 06 / 18 -13:36

وزیر بهداشت در جلسه معارفه معاونت برنامه ریزی، هماهنگی و امور حقوقی:
کلیه امور مربوط به هیات های امناء، نظارت بر دانشگاه های علوم پزشکی و برنامه ریزی از مهم ترین ماموریت های این معاونت است
وزیر بهداشت با تاکید بر اهمیت صحیح حوزه برنامه ریزی، این حوزه را مغز متفکر تشکیلات وزارت بهداشت بیان کرد.

تاریخ : 1394 / 06 / 17 -10:16

RSS اخبار
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  -  176  -  177  -  178  -  179  -  180  -  181  -  182  -  183  -  184  -  185  -  186  -  187  -  188  -  189  -  190  -  191  -  192  -  193  -  194  -  195  -  196  -  197  -  198  -  199  -  200  -  201  -  202  -  203  -  204  -  205  -  206  -  207  -  208  -  209  -  210  -  211  -  212  -  213  -  214  -  215  -  216  -  217  -  218  -  219  -  220  -  221  -  222  -  223  -  224  -  225  -  226  -  227  -  228  -  229  -  230  -  231  -  232  -  233  -  234  -  235  -  236  -  237  -  238  -  239  -  240  -  241  -  242  -  243  -  244  -  245  -  246  -  247  -  248  -  249  -  250  -  251  -  252  -  253  -  254  -  255  -  256  -  257  -  258  -  259  -  260  -  261  -  262  -  263  -  264  -  265  -  266  -  267  -  268  -  269  -  270  -  271  -  272  -  273  -  274  -  275  -  276  -  277  -  278  -  279  -  280  -  281  -  282  -  283  -  284  -  285  -  286  -  287  -  288  -  289  -  290  -  291  -  292  -  293  -  294  -  295  -  296  -  297  -  298  -  299  -  300  -  301  -  302  -  303  -  304  -  305  -  306  -  307  -  308  -  309  -  310  -  311  -  312  -  313  -  314  -  315  -  316  -  317  -  318  -  319  -  320  -  321  -  322  -  323  -  324  -  325  -  326  -  327  -  328  -  329  -  330  -  331  -  332  -  333  -  334  -  335  -  336  -  337  -  338  -  339  -  340  -  341  -  342  -  343  -  344  -  345  -  346  -  347  -  348  -  349  -  350  
صفحه 150 از 350   تعداد اخبار اين گروه خبري: 5598