دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

4:56:08 AM 1397 / 10 / 30
 
اخبار

معاون فرهنگی و دانشجویی علوم پزشکی کاشان؛

کسب وضعیت عالی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در شاخص اجرای الگوی تغذیه سالم

معاون فرهنگی و دانشجویی علوم پزشکی کاشان گفت: در اعتبار سنجی آشپزخانه‌ها و سالن‌های غذاخوری دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور سال ۹۶ وزارت بهداشت، اداره تغذیه این دانشگاه در "اجرای الگوی تغذیه سالم" با میزان شاخص ۱۰۰و کسب حداکثر امتیاز در وضعیت عالی قرار گرفت.

به گزارش وبدا، دکتر حمیدرضا گیلاسی گفت: طرح اعتبارسنجی آشپزخانه‌ها و سالن‌های غذاخوری دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در قالب ۱۵ شاخص با موضوع تجهیزات، سرانه فضای فیزیکی و واحدهای غذایی از سوی اداره رفاهی وزارت بهداشت تهیه و ارزیابی آشپزخانه و سالن‌های غذاخوری دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی بر اساس آن انجام شد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه افزود: هدف از اجرای این طرح  بررسی وضعیت موجود و رتبه بندی آشپزخانه و سالن‌های غذاخوری دانشجویی و در نهایت ارتقا از وضعیت موجود به استانداردهای مطلوب است.

وی تصریح کرد: اداره تغذیه دانشگاه طبق نتایج ارائه شده از سوی اداره رفاه وزارت بهداشت در گزارش تفکیکی شاخص‌های اعتبارسنجی آشپزخانه‌ها و سالن‌های غذاخوری دانشجویی در اجرای "الگوی تغذیه سالم "و "سامانه نظر سنجی از دانشجو" با میزان شاخص ۱۰۰و کسب حداکثر امتیاز و نمره در وضعیت عالی و به ترتیب در رده دوم و هفتم جدول دانشگاههای علوم پزشکی قرار دارد.

دکتر گیلاسی، با بیان اینکه حد مطلوب نمره اعتبارسنجی آشپزخانه‌ها و سالن‌های غذاخوری دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی ۴۰۰ است، ادامه داد: دانشگاه‌هایی که بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ نمره کسب کرده‌اند، عالی، دانشگاه‌هایی که بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ نمره کسب کرده‌اند خوب، دانشگاه‌هایی که بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ نمره کسب کرده‌اند متوسط و دانشگاه‌هایی که کمتر از ۱۰۰ نمره کسب کرده اند، ضعیف محسوب می شوند.

وی یادآور شد: در تحلیل نهایی آشپزخانه‌ها و سالن‌های غذاخوری دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی ارائه شده از سوی اداره رفاهی وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان با کسب مجموع نمره ۲۹۷، درجه اعتبار خوب را در بین ۵۷ دانشگاه علوم پزشکی کسب نموده است.

دکتر گیلاسی وضعیت دانشگاه علوم پزشکی کاشان را درسایر شاخص‌های گزارش اعتبار سنجی ارائه شده به شرح اعلام کرد:

درصد دانشجویان استفاده کننده از شام دانشجویی با میزان شاخص ۷۱.۳ در وضعیت عالی

سرانه فضای غذاخوری‌های دانشجویی با میزان شاخص ۸۶/. در وضعیت عالی

سرانه فضای محل‌های توزیع غذا در خوابگاه‌های دانشجویی با میزان شاخص ۱۱/.، وضیت عالی

سرانه فضای آشپزخانه غذاخوری‌های دانشجویی دانشگاه با میزان شاخص ۲۲/.، وضعیت خوب

بهداشت محیط فرآیند آماده سازی، طبخ و توزیع غذا با میزان شاخص ۶۶/۸۶، وضعیت، خوب

تعداد توزیع میوه‌جات به دانشجویان با میزان شاخص ۵، وضعیت خوب

تعداد واحد توزیع لبنیات (ماست، دوغ، شیر) به دانشجویان با میزان شاخص ۱۰، وضعیت خوب

میزان دسترسی دانشجویان به سیستم اتوماسیون تغذیه جهت رزرو ، تحویل و پرداخت هزینه غذا با میزان شاخص ۸۲، وضعیت خوب

تعداد غذاهای طبخ شده به ازای کارشناس علوم تغذیه و رژیم درمانی با میزان شاخص ۲۳۰۰، وضعیت متوسط

درصد دانشجویان استفاده کننده از ناهار دانشجویی در یک روز با میزان شاخص ۱۶/۳۵، وضعیت متوسط

درصد دانشجویان خوابگاهی استفاده کننده از صبحانه دانشجویی در یک روز ۴۶/۱۹، وضعیت ضعیف

ساعت : 12:35 -  روز  : یکشنبه  - 19 /  1 / 1397 /  شماره خبر : 28 / تعداد نمايش :461

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران: