دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

11:07:30 PM 1398 / 06 / 30
 
اخبار

برنامه استراتژیک جدید دانشگاه تهیه می گردد

با توجه به اتمام زمان برنامه استراتژیک دانشگاه در سال 1390 در کمیسیون تحول اداری دانشگاه در جلسه مورخ 26/7/89 خود مقرر نمود برنامه جدید استراتژیک دانشگاه تهیه گردد که بدین منظور اعضاء کمیته مرکزی آن بشرح ذیل تعیین گردیدند:

دکترمحمدحسین اعرابی، دکتر علی خندان، دکتر حسین نیکزاد، رضا نعناکار، دکتر مسعود دهقانی، دکتر مهرداد فرزندی پور، دکتر سیداحمد حسینی ، محمد صباحی، محمدرضا افاضل، رضا رضایی، جواد سلمانی، حسین قادریان، محمد واحدی پور، زهره آذرباد

شایان ذکر است اولین برنامه استراتژیک دانشگاه در سال 1382 تهیه گردید درونمای این برنامه تا پایان دهه هشتاد تعیین گردیده بود. در این برنامه رسالت، دورنما، ارزش ها، فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت، نقاط ضعف، موضوعات استراتژیک، اهداف استراتژیک و استراتژهای دانشگاه و... تعیین گردیده بود.

ساعت : 11:10 -  روز  : دو شنبه  - 10 /  8 / 1389 /  شماره خبر : 28 / تعداد نمايش :1733

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران: