دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

9:22:11 AM 1396 / 03 / 07
 


 بازدیده کننده گرامی :

شما می توانید مشکلات، پیشنهادات و انتقادات خود را در خصوص پورتال دانشگاه از طریق فرم زیر به مسئول پورتال دانشگاه ارسال نمایید. و از طریق کد رهگیری اختصاص داده شده، موارد را پیگیری نمایید. از حسن توجه شما کمال تشکر را داریم.