دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

8:39:05 PM 1396 / 08 / 26
 
پرسش و پاسخ (2) 2.44 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 283 دانلود: 107

...
سامانه پرسش و پاسخ 2.29 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 256 دانلود: 93

...
Autoran.vb.yb نحوه پاک سازی رایانه های دانشگاه از ویروس 182 کیلوبایت
3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 نظرات: 10 نمایش: 1185 دانلود: 652

...
راهنمای قابلیت های جدید اتوماسیون اداری 1.77 مگابیت
4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 نظرات: 2 نمایش: 1148 دانلود: 398

...
جستجو در اینترنت 158 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 4 نمایش: 1384 دانلود: 777

...
آموزش وبلاگ 2.24 مگابایت
4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 نظرات: 9 نمایش: 1244 دانلود: 1216

...
آموزش Excel ( بخش 3) 120 کیلوبایت
4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 نظرات: 5 نمایش: 1282 دانلود: 746

...
آموزش Excel ( بخش 2) 903 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 3 نمایش: 1208 دانلود: 1376

...
آموزش Excel ( بخش 1) 426 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 1 نمایش: 1375 دانلود: 662

...
آموزش Powerpoint ( بخش 2) 86.3 کیلوبایت
3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 نظرات: 3 نمایش: 1357 دانلود: 761

...
آموزش Powerpoint ( بخش 1) 298 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 4 نمایش: 1349 دانلود: 806

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (7) 202 کیلوبایت
4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 نظرات: 6 نمایش: 1339 دانلود: 923

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (6) 141 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 1264 دانلود: 664

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (5) 190 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 1171 دانلود: 687

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (4) 187 کیلوبایت
3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 نظرات: 3 نمایش: 1161 دانلود: 732

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (3) 294 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 2 نمایش: 1238 دانلود: 1431

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (2) 241 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1122 دانلود: 772

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (1) 332 کیلوبایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 1 نمایش: 1178 دانلود: 934

...
آموزش تصویری نصب ویندوز XP 205 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 11 نمایش: 1559 دانلود: 1471

...
راهنمای حل خطاهای احتمالی در هنگام اتصال به اینترنت 80 کیلوبایت
2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 نظرات: 88 نمایش: 9134 دانلود: 2354

...
راهنمای استفاده از سرویس پست الکترونیکی دانشگاه 1.41 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 1033 دانلود: 252

...
راهنمای رفع اشکالات اتصال به اینترنت در شبکه دانشگاه 967 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 1299 دانلود: 7231

...
راهنمای استفاده از نرم افزار جدید امور مشترکین دانشگاه 494
2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 نظرات: 133 نمایش: 8176 دانلود: 1975

...
راهنمای استفاده از بی سیستم ( Wireless ) در دانشکده پزشکی 232 کیلوبایت
3.56 3.56 3.56 3.56 3.56 نظرات: 9 نمایش: 1304 دانلود: 600

...
دستورالعمل کارت زنی با دستگاههای جدید تایمکس (مدیران/اعضای هیئت علمی/سایر پرسنل) 99.1 کیلوبایت
2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 نظرات: 3 نمایش: 1339 دانلود: 798

...
آموزش کاربری Microsoft Office Sharepoint 2007 831 کیلوبایت
2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 نظرات: 7 نمایش: 1868 دانلود: 1517

...