دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

5:19:40 AM 1396 / 11 / 03
 
پرسش و پاسخ (2) 2.44 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 319 دانلود: 109

...
سامانه پرسش و پاسخ 2.29 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 286 دانلود: 96

...
Autoran.vb.yb نحوه پاک سازی رایانه های دانشگاه از ویروس 182 کیلوبایت
3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 نظرات: 10 نمایش: 1207 دانلود: 661

...
راهنمای قابلیت های جدید اتوماسیون اداری 1.77 مگابیت
4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 نظرات: 2 نمایش: 1200 دانلود: 407

...
جستجو در اینترنت 158 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 4 نمایش: 1426 دانلود: 787

...
آموزش وبلاگ 2.24 مگابایت
4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 نظرات: 9 نمایش: 1277 دانلود: 1218

...
آموزش Excel ( بخش 3) 120 کیلوبایت
4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 نظرات: 5 نمایش: 1311 دانلود: 747

...
آموزش Excel ( بخش 2) 903 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 3 نمایش: 1239 دانلود: 1380

...
آموزش Excel ( بخش 1) 426 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 1 نمایش: 1411 دانلود: 665

...
آموزش Powerpoint ( بخش 2) 86.3 کیلوبایت
3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 نظرات: 3 نمایش: 1402 دانلود: 767

...
آموزش Powerpoint ( بخش 1) 298 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 4 نمایش: 1378 دانلود: 809

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (7) 202 کیلوبایت
4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 نظرات: 6 نمایش: 1378 دانلود: 927

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (6) 141 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 1310 دانلود: 668

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (5) 190 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 1206 دانلود: 694

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (4) 187 کیلوبایت
3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 نظرات: 3 نمایش: 1197 دانلود: 736

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (3) 294 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 2 نمایش: 1283 دانلود: 1437

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (2) 241 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1152 دانلود: 780

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (1) 332 کیلوبایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 1 نمایش: 1242 دانلود: 941

...
آموزش تصویری نصب ویندوز XP 205 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 11 نمایش: 1589 دانلود: 1480

...
راهنمای حل خطاهای احتمالی در هنگام اتصال به اینترنت 80 کیلوبایت
2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 نظرات: 91 نمایش: 9407 دانلود: 2407

...
راهنمای استفاده از سرویس پست الکترونیکی دانشگاه 1.41 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 1071 دانلود: 254

...
راهنمای رفع اشکالات اتصال به اینترنت در شبکه دانشگاه 967 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 1328 دانلود: 7326

...
راهنمای استفاده از نرم افزار جدید امور مشترکین دانشگاه 494
2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 نظرات: 133 نمایش: 8231 دانلود: 1979

...
راهنمای استفاده از بی سیستم ( Wireless ) در دانشکده پزشکی 232 کیلوبایت
3.56 3.56 3.56 3.56 3.56 نظرات: 9 نمایش: 1333 دانلود: 602

...
دستورالعمل کارت زنی با دستگاههای جدید تایمکس (مدیران/اعضای هیئت علمی/سایر پرسنل) 99.1 کیلوبایت
2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 نظرات: 3 نمایش: 1379 دانلود: 801

...
آموزش کاربری Microsoft Office Sharepoint 2007 831 کیلوبایت
2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 نظرات: 7 نمایش: 1923 دانلود: 1527

...