دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

9:46:49 PM 1396 / 07 / 04
 
پرسش و پاسخ (2) 2.44 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 264 دانلود: 106

...
سامانه پرسش و پاسخ 2.29 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 237 دانلود: 92

...
Autoran.vb.yb نحوه پاک سازی رایانه های دانشگاه از ویروس 182 کیلوبایت
3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 نظرات: 10 نمایش: 1172 دانلود: 650

...
راهنمای قابلیت های جدید اتوماسیون اداری 1.77 مگابیت
4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 نظرات: 2 نمایش: 1119 دانلود: 394

...
جستجو در اینترنت 158 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 3 نمایش: 1355 دانلود: 772

...
آموزش وبلاگ 2.24 مگابایت
4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 نظرات: 9 نمایش: 1221 دانلود: 1213

...
آموزش Excel ( بخش 3) 120 کیلوبایت
4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 نظرات: 5 نمایش: 1257 دانلود: 742

...
آموزش Excel ( بخش 2) 903 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 3 نمایش: 1183 دانلود: 1368

...
آموزش Excel ( بخش 1) 426 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 1333 دانلود: 656

...
آموزش Powerpoint ( بخش 2) 86.3 کیلوبایت
3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 نظرات: 3 نمایش: 1322 دانلود: 753

...
آموزش Powerpoint ( بخش 1) 298 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 4 نمایش: 1326 دانلود: 800

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (7) 202 کیلوبایت
4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 نظرات: 6 نمایش: 1304 دانلود: 917

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (6) 141 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 1230 دانلود: 661

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (5) 190 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 1150 دانلود: 675

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (4) 187 کیلوبایت
3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 نظرات: 3 نمایش: 1140 دانلود: 722

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (3) 294 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 2 نمایش: 1208 دانلود: 1424

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (2) 241 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1100 دانلود: 763

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (1) 332 کیلوبایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 1 نمایش: 1157 دانلود: 930

...
آموزش تصویری نصب ویندوز XP 205 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 11 نمایش: 1539 دانلود: 1468

...
راهنمای حل خطاهای احتمالی در هنگام اتصال به اینترنت 80 کیلوبایت
2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 نظرات: 82 نمایش: 8852 دانلود: 2308

...
راهنمای استفاده از سرویس پست الکترونیکی دانشگاه 1.41 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 998 دانلود: 250

...
راهنمای رفع اشکالات اتصال به اینترنت در شبکه دانشگاه 967 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 1277 دانلود: 7138

...
راهنمای استفاده از نرم افزار جدید امور مشترکین دانشگاه 494
2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 نظرات: 133 نمایش: 8141 دانلود: 1974

...
راهنمای استفاده از بی سیستم ( Wireless ) در دانشکده پزشکی 232 کیلوبایت
3.56 3.56 3.56 3.56 3.56 نظرات: 9 نمایش: 1281 دانلود: 598

...
دستورالعمل کارت زنی با دستگاههای جدید تایمکس (مدیران/اعضای هیئت علمی/سایر پرسنل) 99.1 کیلوبایت
2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 نظرات: 3 نمایش: 1311 دانلود: 797

...
آموزش کاربری Microsoft Office Sharepoint 2007 831 کیلوبایت
2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 نظرات: 7 نمایش: 1835 دانلود: 1514

...