دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

9:23:20 AM 1398 / 03 / 28
 
پرسش و پاسخ (2) 2.44 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 434 دانلود: 116

...
سامانه پرسش و پاسخ 2.29 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 396 دانلود: 105

...
Autoran.vb.yb نحوه پاک سازی رایانه های دانشگاه از ویروس 182 کیلوبایت
3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 نظرات: 10 نمایش: 1319 دانلود: 717

...
راهنمای قابلیت های جدید اتوماسیون اداری 1.77 مگابیت
4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 نظرات: 2 نمایش: 1349 دانلود: 457

...
جستجو در اینترنت 158 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 4 نمایش: 1590 دانلود: 872

...
آموزش وبلاگ 2.24 مگابایت
4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 نظرات: 9 نمایش: 1404 دانلود: 1555

...
آموزش Excel ( بخش 3) 120 کیلوبایت
4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 نظرات: 5 نمایش: 1445 دانلود: 926

...
آموزش Excel ( بخش 2) 903 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 3 نمایش: 1369 دانلود: 1441

...
آموزش Excel ( بخش 1) 426 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 1 نمایش: 1571 دانلود: 713

...
آموزش Powerpoint ( بخش 2) 86.3 کیلوبایت
3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 نظرات: 3 نمایش: 1567 دانلود: 839

...
آموزش Powerpoint ( بخش 1) 298 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 4 نمایش: 1515 دانلود: 874

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (7) 202 کیلوبایت
4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 نظرات: 6 نمایش: 1522 دانلود: 998

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (6) 141 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 1451 دانلود: 733

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (5) 190 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 1325 دانلود: 760

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (4) 187 کیلوبایت
3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 نظرات: 3 نمایش: 1343 دانلود: 804

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (3) 294 کیلوبایت
4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 نظرات: 3 نمایش: 1433 دانلود: 1512

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (2) 241 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1278 دانلود: 839

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (1) 332 کیلوبایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 1 نمایش: 1345 دانلود: 999

...
آموزش تصویری نصب ویندوز XP 205 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 11 نمایش: 1708 دانلود: 1532

...
راهنمای حل خطاهای احتمالی در هنگام اتصال به اینترنت 80 کیلوبایت
2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 نظرات: 110 نمایش: 10687 دانلود: 2636

...
راهنمای استفاده از سرویس پست الکترونیکی دانشگاه 1.41 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 1200 دانلود: 270

...
راهنمای رفع اشکالات اتصال به اینترنت در شبکه دانشگاه 967 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 1447 دانلود: 7892

...
راهنمای استفاده از نرم افزار جدید امور مشترکین دانشگاه 494
2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 نظرات: 133 نمایش: 8442 دانلود: 2027

...
راهنمای استفاده از بی سیستم ( Wireless ) در دانشکده پزشکی 232 کیلوبایت
3.56 3.56 3.56 3.56 3.56 نظرات: 9 نمایش: 1454 دانلود: 650

...
دستورالعمل کارت زنی با دستگاههای جدید تایمکس (مدیران/اعضای هیئت علمی/سایر پرسنل) 99.1 کیلوبایت
2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 نظرات: 3 نمایش: 1513 دانلود: 844

...
آموزش کاربری Microsoft Office Sharepoint 2007 831 کیلوبایت
2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 نظرات: 7 نمایش: 2112 دانلود: 1655

...