دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

8:11:31 AM 1398 / 05 / 28
 
پرسش و پاسخ (2) 2.44 مگابایت
نظرات: 0 نمایش: 456 دانلود: 116

...
سامانه پرسش و پاسخ 2.29 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 419 دانلود: 105

...
Autoran.vb.yb نحوه پاک سازی رایانه های دانشگاه از ویروس 182 کیلوبایت
3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 نظرات: 10 نمایش: 1352 دانلود: 728

...
راهنمای قابلیت های جدید اتوماسیون اداری 1.77 مگابیت
4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 نظرات: 2 نمایش: 1368 دانلود: 459

...
جستجو در اینترنت 158 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 4 نمایش: 1616 دانلود: 880

...
آموزش وبلاگ 2.24 مگابایت
4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 نظرات: 9 نمایش: 1428 دانلود: 1574

...
آموزش Excel ( بخش 3) 120 کیلوبایت
4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 نظرات: 5 نمایش: 1467 دانلود: 934

...
آموزش Excel ( بخش 2) 903 کیلوبایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 3 نمایش: 1390 دانلود: 1449

...
آموزش Excel ( بخش 1) 426 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 1 نمایش: 1593 دانلود: 723

...
آموزش Powerpoint ( بخش 2) 86.3 کیلوبایت
3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 نظرات: 3 نمایش: 1587 دانلود: 848

...
آموزش Powerpoint ( بخش 1) 298 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 4 نمایش: 1535 دانلود: 882

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (7) 202 کیلوبایت
4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 نظرات: 6 نمایش: 1546 دانلود: 1007

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (6) 141 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 1474 دانلود: 743

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (5) 190 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 1345 دانلود: 770

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (4) 187 کیلوبایت
3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 نظرات: 3 نمایش: 1369 دانلود: 814

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (3) 294 کیلوبایت
4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 نظرات: 3 نمایش: 1456 دانلود: 1523

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (2) 241 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1301 دانلود: 850

...
ترفندهای کامپیوتر و اینترنت (1) 332 کیلوبایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 1 نمایش: 1366 دانلود: 1008

...
آموزش تصویری نصب ویندوز XP 205 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 11 نمایش: 1729 دانلود: 1540

...
راهنمای حل خطاهای احتمالی در هنگام اتصال به اینترنت 80 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 112 نمایش: 10796 دانلود: 2657

...
راهنمای استفاده از سرویس پست الکترونیکی دانشگاه 1.41 مگابایت
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 نظرات: 1 نمایش: 1227 دانلود: 272

...
راهنمای رفع اشکالات اتصال به اینترنت در شبکه دانشگاه 967 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 1471 دانلود: 7923

...
راهنمای استفاده از نرم افزار جدید امور مشترکین دانشگاه 494
2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 نظرات: 133 نمایش: 8479 دانلود: 2037

...
راهنمای استفاده از بی سیستم ( Wireless ) در دانشکده پزشکی 232 کیلوبایت
3.56 3.56 3.56 3.56 3.56 نظرات: 9 نمایش: 1474 دانلود: 657

...
دستورالعمل کارت زنی با دستگاههای جدید تایمکس (مدیران/اعضای هیئت علمی/سایر پرسنل) 99.1 کیلوبایت
2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 نظرات: 3 نمایش: 1531 دانلود: 851

...
آموزش کاربری Microsoft Office Sharepoint 2007 831 کیلوبایت
2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 نظرات: 7 نمایش: 2140 دانلود: 1669

...