دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

5:21:18 AM 1398 / 05 / 01
 
فرم خروج سخت افزار 91.6 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1353 دانلود: 633

...
فرم درخواست نام کاربری اینترنت 17.3 کیلوبایت
3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 نظرات: 15 نمایش: 2048 دانلود: 1009

...
فرم بانک اطلاعات کارکنان دانشگاه 38 کیلوبایت
4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 نظرات: 6 نمایش: 2826 دانلود: 1680

...
فرم شارژ مجدد کاربری Dial-up 39.5 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 1588 دانلود: 596

...
فرم تقاضای اشتراک خط Dial-up اینترنت 53.3 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 1591 دانلود: 569

...
فرم تقاضای نام کاربری و رمز عبور 44 کیلوبایت
2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 نظرات: 22 نمایش: 2688 دانلود: 1360

...
فرم شناسنامه کامپیوتر 64 کیلوبایت
3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 نظرات: 40 نمایش: 9037 دانلود: 9275

...
فرم تقاضای شارژ مجدد کاربری LAN سایت مسکونی 23.8 کیلوبایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 2 نمایش: 1578 دانلود: 559

...
فرم تقاضای اشتراک LAN سایت مسکونی دانشگاه 67.8 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 1728 دانلود: 537

...
فرم تقاضای تعمیرات و خدمات 111 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 4 نمایش: 2913 دانلود: 7703

...
فرم تقاضای سخت افزار 49 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 2078 دانلود: 1118

...
فرم تقاضای نرم افزارهای کاربردی 79.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 4 نمایش: 2109 دانلود: 1017

...