دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

9:37:45 AM 1397 / 02 / 02
 
فرم خروج سخت افزار 91.6 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1165 دانلود: 544

...
فرم درخواست نام کاربری اینترنت 17.3 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 14 نمایش: 1855 دانلود: 917

...
فرم بانک اطلاعات کارکنان دانشگاه 38 کیلوبایت
4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 نظرات: 6 نمایش: 2509 دانلود: 1525

...
فرم شارژ مجدد کاربری Dial-up 39.5 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 1433 دانلود: 543

...
فرم تقاضای اشتراک خط Dial-up اینترنت 53.3 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 1438 دانلود: 513

...
فرم تقاضای نام کاربری و رمز عبور 44 کیلوبایت
2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 نظرات: 22 نمایش: 2500 دانلود: 1289

...
فرم شناسنامه کامپیوتر 64 کیلوبایت
3.59 3.59 3.59 3.59 3.59 نظرات: 37 نمایش: 7682 دانلود: 8017

...
فرم تقاضای شارژ مجدد کاربری LAN سایت مسکونی 23.8 کیلوبایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 2 نمایش: 1420 دانلود: 508

...
فرم تقاضای اشتراک LAN سایت مسکونی دانشگاه 67.8 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 1559 دانلود: 487

...
فرم تقاضای تعمیرات و خدمات 111 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 4 نمایش: 2732 دانلود: 4534

...
فرم تقاضای سخت افزار 49 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 1889 دانلود: 1013

...
فرم تقاضای نرم افزارهای کاربردی 79.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 4 نمایش: 1890 دانلود: 950

...