دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

3:07:12 PM 1398 / 01 / 29
 
فرم خروج سخت افزار 91.6 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1297 دانلود: 596

...
فرم درخواست نام کاربری اینترنت 17.3 کیلوبایت
3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 نظرات: 15 نمایش: 1994 دانلود: 987

...
فرم بانک اطلاعات کارکنان دانشگاه 38 کیلوبایت
4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 نظرات: 6 نمایش: 2759 دانلود: 1638

...
فرم شارژ مجدد کاربری Dial-up 39.5 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 1542 دانلود: 578

...
فرم تقاضای اشتراک خط Dial-up اینترنت 53.3 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 1543 دانلود: 551

...
فرم تقاضای نام کاربری و رمز عبور 44 کیلوبایت
2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 نظرات: 22 نمایش: 2632 دانلود: 1338

...
فرم شناسنامه کامپیوتر 64 کیلوبایت
3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 نظرات: 38 نمایش: 8781 دانلود: 9062

...
فرم تقاضای شارژ مجدد کاربری LAN سایت مسکونی 23.8 کیلوبایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 2 نمایش: 1525 دانلود: 539

...
فرم تقاضای اشتراک LAN سایت مسکونی دانشگاه 67.8 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 1681 دانلود: 519

...
فرم تقاضای تعمیرات و خدمات 111 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 4 نمایش: 2861 دانلود: 7174

...
فرم تقاضای سخت افزار 49 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 2022 دانلود: 1084

...
فرم تقاضای نرم افزارهای کاربردی 79.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 4 نمایش: 2054 دانلود: 1004

...