دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

4:49:09 AM 1396 / 01 / 03
 
فرم خروج سخت افزار 91.6 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 958 دانلود: 488

...
فرم درخواست نام کاربری اینترنت 17.3 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 14 نمایش: 1643 دانلود: 843

...
فرم بانک اطلاعات کارکنان دانشگاه 38 کیلوبایت
4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 نظرات: 6 نمایش: 2123 دانلود: 1321

...
فرم شارژ مجدد کاربری Dial-up 39.5 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 1245 دانلود: 510

...
فرم تقاضای اشتراک خط Dial-up اینترنت 53.3 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 1263 دانلود: 474

...
فرم تقاضای نام کاربری و رمز عبور 44 کیلوبایت
2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 نظرات: 22 نمایش: 2216 دانلود: 1208

...
فرم شناسنامه کامپیوتر 64 کیلوبایت
3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 نظرات: 31 نمایش: 6126 دانلود: 6278

...
فرم تقاضای شارژ مجدد کاربری LAN سایت مسکونی 23.8 کیلوبایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 2 نمایش: 1278 دانلود: 470

...
فرم تقاضای اشتراک LAN سایت مسکونی دانشگاه 67.8 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 1315 دانلود: 448

...
فرم تقاضای تعمیرات و خدمات 111 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 4 نمایش: 2457 دانلود: 2545

...
فرم تقاضای سخت افزار 49 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 1660 دانلود: 930

...
فرم تقاضای نرم افزارهای کاربردی 79.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 4 نمایش: 1677 دانلود: 886

...