دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

7:05:59 AM 1397 / 03 / 31
 
فرم خروج سخت افزار 91.6 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 1 نمایش: 1190 دانلود: 553

...
فرم درخواست نام کاربری اینترنت 17.3 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 14 نمایش: 1876 دانلود: 929

...
فرم بانک اطلاعات کارکنان دانشگاه 38 کیلوبایت
4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 نظرات: 6 نمایش: 2561 دانلود: 1548

...
فرم شارژ مجدد کاربری Dial-up 39.5 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 1454 دانلود: 547

...
فرم تقاضای اشتراک خط Dial-up اینترنت 53.3 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 1458 دانلود: 518

...
فرم تقاضای نام کاربری و رمز عبور 44 کیلوبایت
2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 نظرات: 22 نمایش: 2530 دانلود: 1300

...
فرم شناسنامه کامپیوتر 64 کیلوبایت
3.59 3.59 3.59 3.59 3.59 نظرات: 37 نمایش: 7930 دانلود: 8163

...
فرم تقاضای شارژ مجدد کاربری LAN سایت مسکونی 23.8 کیلوبایت
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 نظرات: 2 نمایش: 1438 دانلود: 512

...
فرم تقاضای اشتراک LAN سایت مسکونی دانشگاه 67.8 کیلوبایت
نظرات: 0 نمایش: 1584 دانلود: 491

...
فرم تقاضای تعمیرات و خدمات 111 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 4 نمایش: 2768 دانلود: 4867

...
فرم تقاضای سخت افزار 49 کیلوبایت
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 نظرات: 2 نمایش: 1909 دانلود: 1031

...
فرم تقاضای نرم افزارهای کاربردی 79.2 کیلوبایت
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 نظرات: 4 نمایش: 1914 دانلود: 958

...