دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

5:01:17 AM 1398 / 06 / 01
 


نظام جامع پیشنهادات

پیامبر اکرم (ص): لا مظاهرة احسن من المشاورة، هیچ پشتیبان و یاوری بهتر از هم اندیشی نیست. (بحارالانوار: جلد 74 - صفحه 63)

انجام دادن هر فعالیتی به دست انسان هرگز کامل ترین و بهترین شکل خود را ندارد و همیشه این امکان وجود دارد که آن فعالیت، با کارآیی و اثر بخشی بیشتری انجام شود. بر همین اساس، پیشنهادهای کارکنان در هر سازمان با شرکت داوطلبانه افراد در فرآیند تصمیم گیری از طریق ارائه نظراتی مفید و سازنده موجب جلوگیری از تمرکز و انباشتگی کارها خواهد شد و سازمان را از بسیاری فعالیت های روزمره و دست و پاگیر برای اجرای کارهای اساسی آزاد می کند. هدف اصلی از اجرای این نظام، کسب پیشنهادهای مختلف از کارکنان، مدیران و ارباب رجوع به منظور بهبود گردش کارها و فعالیت ها می باشد که زمینه هایی همچون کاهش ضایعات، افزایش بهره وری، تقلیل هزینه ها،  کاهش مکاتبات و گرفتاری های ناشی از بوروکراسی، بهبود روش های خدماتی و ارتقای کیفیت خدمات را نیز در بردارد. لذا از شما مخاطب گرامی ( اعم از کارکنان دانشگاه و غیر دانشگاه) دعوت به عمل می آوریم؛ تا با ارائه پیشنهادهای سازنده و کاربردی خود، مارا در دستیابی به اهداف سازمانی ( بهبود و اصلاح فرآیندهای ارائه خدمات، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایت مندی ارباب رجوع، توانمندسازی نیروی انسانی، مدیریت بر منابع مالی ) یاری نمایید:

  • در صورتی که پیشنهاد شما پذیرفته شود و برای اجرا مناسب باشد به آن پاداشی مناسب تعلق می گیرد. ضمناً پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهاد شما کتباً اعلام خواهد شد.
  • تلفن مستقیم:  55450999 - 55441818

به دلایل امنیتی، باز بودن این صفحه بیش از یک زمان مشخص، باعث قفل شدن آن می گردد. لذا پیشنهاد می گردد در صورت پایین بودن سرعت تایپ، اطلاعات مربوط به فیلدهای زیر را بتدا در برنامه Word تایپ نموده و سپس در فیلدهای درخواستی Paste نمایید

مشخصات فردی
  نام و نام خانوادگی :
  کد ملی :
  میزان تحصیلات :
  پست سازمانی :
  نوع استخدام و شغل مورد تصدی :
  محل خدمت :
  پست الکترونیک :
    سن :
  تلفن تماس :
  آدرس محل سکونت :
  تاریخ ارائه پیشنهاد :
مشخصات پیشنهاد
  عنوان پیشنهاد ( حداکثر 10 کلمه) :
  شرح وضعیت موجود :
  شرح پیشنهاد وضعیت جدید: (راه حل مشکلات و رفع عیوب و نواقص) :
ارسال توضیحات بیشتر

 این قسمت پس از طرح پیشنهادتان در شوراء و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر تکمیل می گردد. فعلا نیازی به تکمیل آن نیست.

  توضیحات تکمیلی :
  فایل (های) ضمیمه :
نتیجه نهایی

نتیجه نهایی پیشنهاد

 این قسمت پس از انجام امور کارشناسی و جمع بندی نهایی توسط شواری پذیرش و بررسی پیشنهادات تکمیل می گردد.

   
کد امنیتی :