دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

1:22:29 AM 1397 / 03 / 03
 

مشاور و مدیر حوزه ریاست فرم ملاقات با ریاستتماس با دفتر

مشاور و مدیر حوزه ریاست: محمد رضا افاضل

 • درجه تحصیلی:کارشناس ارشد پرستاری، گرایش داخلی جراحی
 • تاریخ تولد:1338
سوابق تحصیلی
 •  فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1365
 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد ؛گرایش آموزش داخلی جراحی از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1372
سوابق علمی :
 • از سال 1368 تا سال 1372 مربی دانشکده پرستاری و مامایی
 • از سال1372 تا کنون عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی گروه داخلی جراحی

سوابق اجرایی

 • از سال 1374تا سال 1380مدیر گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی
 • از سال 1372 تا سال 1380 مدیر خدمات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • عضو کمیته دانشگاهی کاهش مرگ و میر کودکان
 • عضو کمیته رسیدگی به شکایات ارزشیابی کارکنان دانشگاه
 • عضو هیات ممیزه طرح سیر ارتقاء شغلی کارکنان دانشگاه
 • عضو کمیسیون موارد خاص
 • عضو شورای دانشگاه
 • عضو هسته آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر
 • عضوکمیته فرصت های مطالعاتی اعضای هیئت علمی
 • عضو شورای توسعه آموزش پزشکی
 • عضو هیئت مدیره اولین انتخابات نظام پرستاری
 • سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی از سال 1380 لغایت 1394

 • شماره تلفن دفتر: 55443026  - 031
 • شماره فاکس : 55546112 - 031

 

دریافت فرم درخواست ملاقات فرم آنلاین ملاقات با ریاست

 

تماس با دفتر ریاست دانشگاه
Map آدرس: کاشان، میدان 15 خرداد، خیابان اباذر، ستاد مرکزی دانشگاه، صندوق پستی: 81147/87137
 تلفن مستقیم: 55546030- 55443026 
نمابر: 55546112
   آدرس پست الکترونیکی: presidentoffice@kaums.ac.ir