دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

12:09:30 PM 1397 / 09 / 19
 

 

وظایف شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 اجرای برنامه های تشویقی و زمینه سازی فرهنگی و آموزشی برای برانگیختن کارکنان به ارائه پیشنهاد
 ساماندهی چگونگی دریافت ، ثبت ، رسیدگی و پذیرش یا رد پیشنهادها و پاسخ دادن به پیشنهاد دهندگان و نظارت بر انجام امور
 بررسی پیشنهادهای دریافت شده به منظور ارجاع آنها به کارشناسان و متخصصانن در صورت لزوم
 تصویب پیشنهادهای پذیرفته شده و ارسال گزارشهای لازم برای هریک از واحدها حسب مورد جهت بررسی قابلیت اجرایی پیشنهاد و اخذ دستور جهت اجرا از مقامات ذیصلاح و ابلاغ دستور اجرا به واحدهای مربوطه
 پیگیری و نظارت بر اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده و نیز پیش بینی ساز و کار مناسب برای اهداء پاداش و جایزه به پیشنهادهای پذیرفته شده و نظارت بر آن
 
اعضای شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
 

1

علیرضا کاشانی نژاد

دبیر کمیته

2

دکتر مرتضی پنجه شاهی

عضو کمیته

3

سید محمد حسین مکی

عضو کمیته

4

غلامعلی صفاری طاهری

عضو کمیته

5

رسول لسان

عضو کمیته

6

حسن عرب سعیدی

عضو کمیته

7

محمد پور بابایی

عضو کمیته

8

سید سعید مشتاقی

عضو کمیته

9

زهرا ساکنی

عضو کمیته

10

اعظم کاظمی

عضو کمیته

11

زهره ربانی

عضو کمیته

 

 

 
 

شیوه نامه  نظام جامع پیشنهادات سال 1391
صفحه اصلی شورای پیشنهادات
 
 
برنامه های اجرایی شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات
  • برنامه های اجرایی 1392
    برنامه های اجرایی 1391
  • برنامه های اجرایی 1390
  • برنامه های اجرایی 1389 
  • برنامه های اجرایی 1387
 
مصوبات کمیته شورای  پذیرش و بررسی پیشنهادات: