تمدید مهلت اعتبار: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 20/06/98
شرایط مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای سلف سرویس دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای سلف سرویس دانشجویی خود را به دو صورت ( الف- تهیه مواد غذایی بعهده پیمانکار و ب- تهیه مواد غذایی بعهده دانشگاه ) از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
 ٠٩:١٧ - چهارشنبه ٢٠ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 12/05/98
آگهی مزایده فروش محصول باغ پسته
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به فروش محصول باغ پسته خود از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
 ٠٧:٢٧ - چهارشنبه ١٦ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 11/04/98
آگهی فراخوان
انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد دو طبقه پارکینگ مسقف را در کاشان- میدان 15 خرداد- خیابان اباذر- واقع در بیمارستان اخوان به متقاضیان واجد شرایط به مدت یکسال بصورت اجاره بهاء واگذار نماید
 ٠٧:٢٥ - چهارشنبه ١٦ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 21/03/98
شرایط مناقصه واگذاری امور نگهداری،راهبری و تعمیرات مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد واگذاری امور نگهداری،راهبری و تعمیرات موتورخانه های بیمارستان شهید بهشتی، بیمارستان کارگرنژاد، دانشکده بهداشت، خوابگاه محتشم، ساختمان فرقانی، مجموعه استخر و تربیت بدنی و مجموعه ستادمرکزی و کلنیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی کاشان را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.
 ٠٧:٢٣ - چهارشنبه ١٦ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 04/03/۹8
آگهی فراخوان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به بیمه مسئولیت مدنی مسئول فنی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی اقدام نماید.
 ١٤:١٩ - سه شنبه ١٥ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6