تمدید مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۱/۹
شرايط مناقصه خرید قطعات و مونتاژ ( اسمبل ) رایانه های واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی، درمانی كاشان در نظر دارد خرید قطعات و مونتاژ ( اسمبل ) رایانه های واحدهای تابعه دانشگاه
 ١٩:٠١ - شنبه ٣ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: تا ساعت ۱۱ روز شنبه مورخ 98/12/17
شرايط مناقصه واگذاری ارائه خدمات مراکز خدمات جامع سلامت و پايگاههای سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکي کاشان در نظر دارد براساس دستورالعمل اجرایي برنامه در مناطق حاشیه شهرها و شهرهای بالای 20 هزار نفر و طبق شرایط حاضر، مدیریت واحدهای ارئه دهنده خدمات سلامت و بخشي از خدمات مورد نیاز در مراکز خدمات جامع سلامت را بشرح پیوست، بمدت یکسال به واجدین شرایط واگذار نماید.
 ١٨:٣٩ - چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
مهلت تحویل اسناد: حداکثر ظرف مدت 3 روز پس از انتشار فراخوان
فراخوان مناقصه بيمه تكميلي درمانی – تشخصيصي – دارويي و اعمال جراحي کلیه پرسنل دانشگاه علوم پزشكي كاشان
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني کاشان در نظر دارد خدمات بيمه تكميلي درمانی – تشخصيصي – دارويي و اعمال جراحي کلیه پرسنل خود و خانواده ايشان را به مدت يك سال با دو سقف تعهدات پیشنهادی به شركت هاي بیمه ای واجد شرايط واگذار نماید.
 ٢١:١٦ - يکشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: تا ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۱۴
شرایط واگذاری نگهداری درختان پسته دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کاشان در نظر دارد نگهداری درختان پسته خود را از زمان انعقاد به مدت چهار سال زراعی و تا پایان برداشت محصول ( پایان مهرماه سال ۱۴۰۲ ) واگذار نماید.
 ٢٠:٥٨ - يکشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید زمان تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 21/11/98
شرايط مزايده اجاره فروشگاه و اغذيه فروشي مرکز آموزشی – درمانی شهید دکتر بهشتي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني کاشان ، در نظر دارد در راستاي اجراي مواد 33 و 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، فروشگاه مواد غذایي و اغذیه فروشي مرکز پزشكي ، آموزشي و درماني شهيد دکتر بهشتي را درقالب قرارداد واگذاري به شكل اجاره مكان با در نظر گرفتن بالاترین قيمت به اشخاص حقوقي و حقيقي واجد شرایط طبق شرایط و اسناد مزایده واگذار نماید .
 ١٠:٢٩ - چهارشنبه ٩ بهمن ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید زمان تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۳۰
شرایط مزایده واگذاری امور داروخانه کلینیک ویژه اخوان
درراستاي اجراي آئین نامه و ضوابط مربوط به داروخانه ها و نیز دستورالعمل واگذاري خدمات داروخانه بيمارستان هاي دولتي و مستند به نامه 36352/655 مورخ 1/5/98 سازمان غذا و دارو وزارتخانه، دانشگاه علوم پزشكي كاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری مكان و امور داروخانه کلینیک ویژه اخوان به مدت يكسال از طريق مزايده محدود و با شرایط ذيل اقدام نمايد:
 ١٠:١١ - چهارشنبه ٩ بهمن ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
(آگهی فراخوان )
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به تهیه لباس پرسنل خود به تعداد حدوداً ( 3000 نفر) اقدام نماید.
 ١٥:٣٢ - يکشنبه ٦ بهمن ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: تا ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۶/۱۱/۹۸
شرایط مناقصه واگذاری حجمی امور نگهداری و تعمیرات راهبردی تأسیسات و ابنیه بیمارستان ها
شرایط مناقصه واگذاری حجمی امور نگهداری و تعمیرات راهبردی تأسیسات و ابنیه بیمارستان های متینی، نقوی، مجموعه ستاد مرکزی و کلینیک ویژه و سلامتکده، کلینیک امام رضا (ع)، معاونت غذا و دارو و مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران و بیدگل
 ١٠:٥١ - پنج شنبه ٣ بهمن ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: تا ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۶/۱۱/۹۸
شرایط مناقصه واگذاری حجمی امور نگهداری، راهبری و تعمیرات موتورخانه های پردیس دانشگاه
شرایط مناقصه واگذاری حجمی امور نگهداری، راهبری و تعمیرات موتورخانه های پردیس دانشگاه شامل : بیمارستان شهید بهشتی ، بیمارستان کارگرنژاد، دانشکده بهداشت، خوابگاه های دانشجویی محتشم و اندیشه و امام علی (ع)، ساختمان فرقانی، مجموعه استخر و تربیت بدنی
 ١٠:٤٦ - پنج شنبه ٣ بهمن ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۹
شرایط مناقصه امور طبخ، حمل و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی ( پردیس دانشگاه) در سال ۹۹-۹۸
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات بخش امور تغذیه و سلف سرویس کل مجتمع پردیس دانشگاه را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید
 ٢٢:٠٦ - چهارشنبه ١٨ دی ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>