تمدید مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 19/6/99
شرايط مناقصه واگذاري امور طبخ و توزيع غذاي سلف سرويس مركزي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان در نظر دارد امور طبخ و توزيع غذاي سلف سرويس دانشجويي خود را از طريق مناقصه عمومی به مدت يك سال تحصیلی پس از تاریخ امضاء قرارداد به شرکتهای واجد شرایط واگذار نمايد.
 ٠٨:٥٦ - سه شنبه ٤ شهريور ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/5/28
شرایط مناقصه خرید تانک اکسیژن
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید تانک اکسیژن جهت مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
 ١١:٠٠ - چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/5/25
آگهی فراخوان تهيه البسه و كفش پرسنل دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال 1399
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني کاشان در نظر دارد نسبت به تهيه البسه و كفش پرسنل خود در سال 1399 به تعداد3500 دست لباس 1500جفت كفش ازواحدهاي توليدي داخلي اقدام نمايد
 ١١:٤٦ - شنبه ١١ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/5/28
شرایط مزایده واگذاری امور داروخانه بیمارستان نقوی
در راستای اجرای دستورالعمل واگذاری خدمات داروخانه بیمارستانهای دولتی ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری مکان وامور داروخانه بیمارستان نقوی خود از زمان انعقاد قرارداد به مدت یکسال از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز مربوطه و بشرح ذیل اقدام نماید .
 ١٤:٤٣ - چهارشنبه ١ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/5/28
شرایط مزایده واگذاری امور داروخانه كلینیک ویژه اخوان
در راستای اجرای آيين نامه و ضوابط مربوط به داروخانه ها و نيز دستورالعمل واگذاری خدمات داروخانه بيمارستانهای دولتي، دانشگاه علوم پزشکي كاشان در نظردارد نسبت به واگذاری مکان و امور داروخانه كلينيک ويژه اخوان به مدت يکسال از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد .
 ١٠:١٠ - چهارشنبه ١٨ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/5/28
شرايط مزايده واگذاری درمانگاه شبانه روزی مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
به منظور توسعه مشارکت بخش غیر دولتی و کاهش تصدی گری دولت و در راستای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین ایجاد اشتغال ، توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی در ارائه خدمات و استفاده بهینه از فضای فیزیکی و امکانات موجود ، دانشگاه علوم پزشكي كاشان در نظر دارد امور درمانگاه شبانه روزی مرکزی خود را از طریق مزایده عمومی به افراد حقوقی واجد شرایط به شرح ذیل به صورت مشارکتی واگذار نماید
 ٠٨:٠٤ - دوشنبه ٩ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۴/21
شرايط مناقصه خرید قطعات و مونتاژ ( اسمبل ) رایانه های واحدهای تابعه دانشگاه ( مرحله دوم )
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی، درمانی كاشان در نظر دارد خرید قطعات و مونتاژ ( اسمبل ) رایانه های واحدهای تابعه دانشگاه را ( مرحله دوم ) از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل به یکی از متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
 ١٤:٣٣ - شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تاریخ تحویل اسناد: تا ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ 99/4/7
شرایط مزایده واگذاری امور داروخانه بیمارستان نقوی
در راستای اجرای دستورالعمل واگذاری خدمات بیمارستانهای دولتی ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری مکان و امور داروخانه بیمارستان نقوی از زمان انعقاد قرارداد از طریق مزایده عمومی و بشرح ذیل اقدام نماید.
 ١٦:٢٧ - شنبه ٢٤ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 7/4/99
شرايط مزايده اجاره فروشگاه و اغذيه فروشي مرکز آموزشی – درمانی شهید دکتر بهشتي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني کاشان ، در نظر دارد در راستاي اجراي مواد 33 و 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، فروشگاه مواد غذایي و اغذیه فروشي مرکز پزشكي ، آموزشي و درماني شهيد دکتر بهشتي را درقالب قرارداد واگذاري به شكل اجاره مكان با در نظر گرفتن بالاترین قيمت به اشخاص حقوقي و حقيقي واجد شرایط طبق شرایط و اسناد مزایده واگذار نماید.
 ١٢:٣٥ - چهارشنبه ٢١ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 5/4/99
آگهی شناسایی حسابرس رسمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات حسابرسی خویش را مطابق شیوه نامه اجرایی دعوت و انتخاب حسابرس در دانشگاهها / موسسات وابسته وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از طریق عقد قرارداد به موسسات حسابرسی با رتبه الف یا ب مورد تایید جامعه حسابداران رسمی کشور و دارای مجوز از مراجع ذیصلاح و توان تجربی و سوابق حرفه ای حسابرسی مفید برای مدت یکسال ( سال مالی 1399) خرید خدمات نماید.
 ١٣:٤٠ - سه شنبه ٢٠ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>