• اولویت ها و محورهای اصلی امور کمیته توسعه دولت الکترونیک در سال 1397
   دانلود : hooshmand_gant.xlsx           حجم فایل 31 KB
چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1401/07/05 بازدیدکنندگان: 2920