• اولویت ها و محورهای اصلی امور کمیته توسعه دولت الکترونیک در سال 1397
   دانلود : hooshmand_gant.xlsx           حجم فایل 31 KB
چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1398/09/17 بازدیدکنندگان: 216