منوی مرتبط

کارکنان دبیرخانه دائمی هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  • محمد حسین زیلوچی ( مشاور ریاست ورئیس دبیر خانه هیأت امناء )
  • ویدا صدیقی ارفعی ( کارشناس مسئول هیأت امناء )

 

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1398/07/29 بازدیدکنندگان: 603