منشور اخلاقی

امام خمینی (ره): یک فرد خدمتگزار در جمهوری اسلامی باید:
در کار او صداقت، در نگاه او محبت و حیا، در اندیشه او خیرخواهی، در رفتار او شادابی، در سکوت او دقت، در تلاش او  اخلاص و جدیت باشد.

پيام مقام معظم رهبري
 دوستان عزيز (ادارات بازرسي) يكي از دشوارترين مسئوليت ها را در نظام اسلامي بر دوش گرفته اند اين بارسنگين را و مسئوليت عظيم را مهم بشماريد و خدا را شكر كنيد و با دقت و وسواس اين وظيفه را انجام دهید.

مدیریت وکارکنان اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، ضمن استقبال از نظرات، پیشنهادات و انتقادات ارزنده مراجعین محترم و همکاران گرانقدر در دانشگاه علوم پزشکی کاشان، خود را متعهد می دانند درحفظ این امانت بزرگ، نهایت کوشش و توان خویش را بکارگیرند و اجرای مفاد این پیمان نامه را به عنوان منشور اخلاقی و رفتاری مدیر و کارکنان این اداره، سرلوحه کار و خدمات خود قرار دهند.
•    پرهیز از ایجاد جو تشویش اذهان عمومی، شایعه سازی، تهمت، غیبت و.... به عنوان یک وظیفه قانونی و شرعی
•    استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی و رعایت قوانین و مقررات و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری، قانون گرائی و تعمیم آن در واحدهای دانشگاه
•    تلاش در جهت صیانت از حقوق شهروندی، تقویت ارزشهای اخلاقی، اسلامی و اجتماعی در محیط کار
•    امانتداری، حفظ اسرار ارباب رجوع و رعایت حریم خصوصی افراد و تلاش در جهت حفظ آبرو و اسرار کارکنان و  خودداری از افشای اسناد محرمانه  به عنوان یک اصل اخلاقی و وظیفه قانونی
•    انتقال تجربیات و ارائه اطلاعات در جهت انجام خدمات بهینه به همکاران، بر قراری توازن و اعتدال متناسب فعالیت در محیط کار
•    پرهیز از هر گونه مظاهر فساد اداری از قبیل سفارش، هدیه غیر متعارف و وجه نقد و ...
•    حسن رفتار،پرهیز از تبعیض، رعایت عدالت و انصاف، ایجاد فضای صمیمانه و برقراری حس اعتماد متقابل در تعامل با همکاران و ارباب رجوع
•    ارائه راهنمایی و اطلاعات لازم به مراجعین بمنظور سهولت انجام امور آنان ؛ توجه به درخواست های معقول و قانونی مراجعین و تلاش درجهت برآورده نمودن آنها.
•    شناسائی متخلفان و قانون گریزان و برخورد متناسب و قانونی با آنان
•    واقع بيني و رسيدگي منصفانه و بي طرفانه به شکايات و پرهيز از برخورد متعصبانه و جانبدارانه در ارتباط با شکايات دريافتي
•    ارائه نظرات کارشناسی و انتقادات  و پیشنهادات راهگشا و سازتده جهت پیشبرد اهداف دانشگاه

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1401/07/05 بازدیدکنندگان: 5304