منوی مرتبط

مدیرحوزه ریاست:

  • نام و نام خانوادگی: دکتر محمد حسین زیلوچی
  • مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی سیاستگذاری سلامت
  • پست الکترونیکی: ziloochi_mh@kaums.ac.ir


دانلود رزومه

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1401/02/29 بازدیدکنندگان: 15944