هیئت رئیسه دانشگاه مرکب از رئیس و معاونین دانشگاه است که عبارتند از :

رئیس دانشگاه: دکتر سید علیرضا مروجی، دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی

معاون آموزشى دانشگاه: دکتر عباس تقوی اردکانی، فوق تخصص گوارش اطفال
معاون بهداشتى دانشگاه: دکتر رضا رزاقی، متخصص عفونی
معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه: دکتر حمیدرضا بنفشه، دکتری تخصصی فارماکولوژی
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه: دکتر مهرداد فرزندی پور، دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
معاون دانشجویى، فرهنگى دانشگاه: دکتر حمیدرضا گیلاسی دکترای اپیدمیولوژی
معاون درمان دانشگاه: دکتر محمد حاجی جعفری، متخصص بیهوشی
معاون غذا و دارو دانشگاه: دکتر محسن تقی زاده، دکترای تخصصی تغذیه
سرپرست دانشکده پزشکی: دکتر سید امیرحسن متینی - دکترای تخصصی آسیب شناسی
سرپرست مرکز پزشکی و درمانی شهید بهشتی: دکتر محمدرضا شریف، متخصص اطفال
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری : حجة الاسلام والمسلمین شاه فضل
مدیر حوزه ریاست دانشگاه: دکتر محمد حسین زیلوچی، دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1399/05/16 بازدیدکنندگان: 5909