هیئت رئیسه دانشگاه مرکب از رئیس و معاونین دانشگاه است که عبارتند از :

رئیس دانشگاه: دکتر سید علیرضا مروجی، دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی

معاون آموزشى دانشگاه: دکتر عباس تقوی اردکانی، فوق تخصص گوارش اطفال
معاون بهداشتى دانشگاه: دکتر سید علیرضا مروجی، دکتری تخصصی  پزشکی اجتماعی
معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه: دکتر حمیدرضا بنفشه، دکتری تخصصی فارماکولوژی
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه: دکتر علیرضا مفرح، پزشکی عمومی 
معاون دانشجویى، فرهنگى دانشگاه: دکتر حمیدرضا گیلاسی دکترای اپیدمیولوژی 
معاون درمان دانشگاه: دکتر محمد حاجی جعفری، متخصص بیهوشی 
معاون غذا و دارو دانشگاه: دکتر محسن تقی زاده، دکترای تخصصی تغذیه 
سرپرست دانشکده پزشکی: دکتر سید امیرحسن متینی - دکترای تخصصی آسیب شناسی
سرپرست مرکز پزشکی و درمانی شهید بهشتی: دکتر محمدرضا شریف
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری : حجة الاسلام والمسلمین شاه فضل
مدیر حوزه ریاست دانشگاه:  دکتر محمد حسین زیلوچی

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1398/07/29 بازدیدکنندگان: 1806