رئیس دانشگاه: دکتر سید علیرضا مروجی  دکتر سید علیرضا مروجی

رتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
رشته تحصیلی: پزشکی اجتماعی
پست الکترونیک: moraveji@kaums.ac.ir

چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1398/07/29 بازدیدکنندگان: 3133