دکتر کورش ساکی

 سرپرست دانشگاه: دکتر کورش ساکی

  مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
رشته تحصیلی: متخصص اعصاب و روان


 

 


چاپ صفحه تاریخ به روز رسانی: 1401/04/08 بازدیدکنندگان: 22402